Page 3 - Hekimce Bakış Dergisi 98. Sayı
P. 3

iÇiNDEKiLER


 Yıl: 2019   Sayı: 97

 İMTİYAZ SAHİBİ
 Dr. Güzide ELiTEZ              Dr. Alpaslan TÜRKKAN
                       alpaslanturkkan@gmail.com              hekimcebakis.org
 GENEL YAYIN YÖNETMENİ
 Dr. Ömer Levent SOYDiNÇ
                       Toplum tarafından kabul edilen  zihinler bilim dışında entelektüel uğraşları
                    EDiTÖR
                       varsayımlar/değerler dizisi olarak  olan bireylere de ait olabilir.
 EDİTÖR
 Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN          tanımlanan paradigma, toplumun bilinç
                       dışı inanç sistemi olup, klasik anlamda ön Tüm toplumu ilgilendiren ve etkileyen,
                       yargı olarak değerlendirilebilir.  bilimsel temellere dayalı olarak
 17 BTO HABERLER YAYIN KURULU        Bilimsel bilgi üzerine kurulmuş  kanıtlanmış ve toplum tarafından genel
 Dr. Engin DEMiRiZ
                                        kabul gören paradigmalara karşı popülist
 Dr. Gönül MALAT
 Dr. İlknur DERiN               paradigma güçlüdür. Paradigmanın  söylemler toplumda yaygın ilgi çekme
 Dr. Dilek YEĞiN               değişimi yine bilimsel bilgi üzerine  potansiyeline sahiptir.
 Dr. Semiha UZUNALiOĞLU
 Dr. Cem HEPER                güçlü kanıtların gösterilmesi ile
                       gerçekleşecektir. Toplumdaki   Toplumlar tarafında kabul görmüş
                       paradigma mutlak olmadığından   değerler dizisine yapılan entelektüel
 YAYIN KURULU SEKRETERİ            doğa ile çeliştiğinde, bilinç düzeyinde  saldırılar “komplo teorisi” boyutu
 Selda Tunca KESKiN
                       değerlendirilip gereksinime cevap  ile eğitimli toplum kesimleri
                       vermediği görüldüğünde, zararlı  tarafından da ilgi ile izlenebilmekte,
 TASARIM                   olduğuna karar verildiğinde, yetersizliği  savunulabilmektedir.
 Medya Vadisi
                       hissedildiğinde ya da temelindeki bilgi
                       yenilendiğinde değişecektir.   Özellikle bilimi kendi çıkarı doğrultusunda
 BASKI                                     büken söylemleriyle komplo teorileri
                       Değişim, yeni /güncellenmiş bilgi üzerine  ilgi uyandırmakta, kısa sürede taraftar
 20 BTO HABERLER               kurularak gerçekleştirilir. Buna “bilimsel  bulabilmektedir. Özellikle konu ile

 Odunluk Mh. Akademi Cd. No:8 A2       devrim” diyenler de vardır. Değişim için,  ilgili kişilerin bilip, toplumun bilmediği
 Blok K:2 Nilüfer / BURSA           reddedilen parametrenin yerini alacak  gerçeklerin içine yedirilmiş komplo
 T:  0224 453 52 10             yeni bir parametrenin bulunması gerekir.  teorileri yutmaya hazır lokma olarak
 F:  0224 453 52 40             Mutlak bir karşıtlık içermek zorunda  sunulabilmektedir. Komplo teorilerinin
 G:  0533 687 85 23
  0533 738 98 03              olmayan yeni paradigma, bilimsel yöntem  günümüzde yaygın biçimde ve kolayca
   bursa@bto.org.tr             ve araçlarla değerlendirilmiş olmalıdır.  kabul gördüğü, bilim insanlarının
  www.bto.org.tr                               değerlendirdiği konular arasındadır.
  hekimcebakis.org
                       Paradigma değişimi, bilim komiteleri
                       dışında, dünyayı diğerlerinden farklı  Günümüz, bilim ve bilimsel düşünceye
 Hekimce Bakış, Bursa Tabip Odası
 yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır.      gören, algılayan bireylerin zihninde de  yapılan saldırıları ile tarihte yer bulacaktır.
 Dergideki yazılar aksi belirtilmedikçe    gerçekleşebilir. Yaşamın bir zenginliği  Paradigma değişimi ve komplo teorisi
 BTO’nun resmi görüşü değildir.        olarak bu bireyler; paradigma ile  ayırıcı tanısında bilimsel düşünce ve
 Kaynak belirterek alıntı yapılabilir.
                       koşullanmamış, konuya yoğunlaşabilen  kanıt piramidinin yol gösterici olacağının
                       duru zihinlere sahip de olabilirler. Bu  tekrarlanmasında yarar vardır.
 ISSN: 1303-6815
 59  TTB HABERLER

 2 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 3
   1   2   3   4   5   6   7   8