Page 3 - Hekimce Bakış Dergisi 104. Sayı
P. 3

EDİTÖR


           Dr. Ömer Levent SOYDİNÇ | leventsoydin@yahoo.ca         Merhaba;

         Hekimce Bakış’ın 104.      anlaşıldı. Hekim emeğine    getirmekte her zaman destek
         sayısında birlikte ürettiklerimizi  yönelik hak gaspları hem kamu  olmaya devam edecektir.

         paylaşmanın mutluluğu ile bir  otoritesi hem de özel hastane
                                         Yeni dönemde dergimizi
         kez daha huzurlarınızdayız. Bu  yönetimlerince pervasızca
                                         sanata, spora ve hekimlerin
         sayıdan itibaren Bursa Tabip  katmerlendirilirken, TTB Merkez
                                         estetik değerlerine daha fazla
         Odası Yönetim Kurulu’nun yeni  Konseyi ve EDTTB grubu içinden
                                         açarak, dergimizde sizlerin
         dönem çalışmalarına tanıklık  çıkan Tabip Odası Yönetimleri
                                         sesinin daha fazla duyulmasına
         edip, bizim adımıza çalışan yeni  tüm olanaklarını kullanarak bu
                                         aracılık etmeye çalışacağız. Bu
         ekibe her konuda destek olmaya  haksızlıkla mücadele ediyor
                                         sayımızda hekimlerin ortaya
         çabalayacağız.         ve etmeye de devam edecek.
                                         koyduğu emek mücadelesine
                         İnanıyorum ki; bizler onların
          Bir yandan içinden geçtiğimiz                 ve güzel sanatların hekim
                         arkasında kararlı bir emek
         zor ve yorucu ülke sorunlarıyla                 gözünden yansımalarına tanık
                         kitlesi oluşturup direnebilir ve
         boğuşurken, öte yandan                     olacağız. Bundan sonraki
                         üretimden gelen gücümüzü
         da hekim ve tüm sağlık                     sayılarda bize eşlik etmek
                         sahada gösterebilirsek günün
         emekçilerinin üzerine binen                   isteyen tüm meslektaşlarımızın
                         sonunda kazanan bizler
         ağır yükle mücadele ediyoruz.                  katkısını bekliyoruz. Sizlerin
                         olacağız. Hekimce Bakış Dergisi,
         Sağlığın ticarileştirilmesi                   emeğiyle çıkarılmış yeni
                         Bursa Tabip Odası’nın kanunla
         amacıyla ilan edilen “Sağlık                  sayılarda buluşmak dileği ile
                         kendisine verilmiş olan toplum
         Dönüşüm Reformu”nun ne                     efendim…
                         sağlığını koruma ve bu konuda
         menem bir şey olduğu artık
                         söz söyleme ödevini yerine
         bütün hekimler tarafından                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8