Page 10 - Hekimce Bakış Dergisi 98. Sayı
P. 10

ve tavsiyeler yer alırdı. Ancak zaman  tıbbi mezhebine bağlı bulunmayan  Bu sayede pek çok hatip, şair,
      zaman da karışık ve şüpheli rüyalar  güçlü bir hekim olmasına rağmen  müzisyen ve okuyucu yetişmiş,
      görülebiliyordu. O zaman Rahip-  Bergama Asklepionu’na gittiğini  insanların yaşama gücünü artırmada
      Hekimler rüyayı yorumlayarak hasta  ve iyileştiğini yazar. Bu belge aynı  faydalı olmuşlardır.
      için uygun olan tedavi programını  zamanda Kalinos’un da Asklepion’a                         Bence Tabip Odası çalışanları...
                                                                   Bence Tabip Odası çalışanları...
      hazırlardı. Rüyaya yatmadan önce  duyduğu inancın ifadesidir.   Sonuç olarak hekim atalarımız
      “sangria’’ denilen bir içki içilirdi.                Asklepionlarda çalışan Rahip
      Sangria kan anlamına geliyordu.  Asklepion’da iyileşen hastalar için,  Hekimler rüyaları yorumlayabilecek
      Hastalar iyileştikten sonra    kutsal suyun başında ve çınar   bilgeliğe sahiptiler. Önce kişiyi
      Asklepion’dan ayrılırken girişte  ağacının altında törenler yapılırdı.  bir süre gözlemleyerek onu tanır,
      bulunan taş levhalara durumlarını  İyileşen kişiyi büyük bir alayla  herkesin rüyasını o kişiye özel olarak
      yazarlardı. Bu                                   yorumlarlardı.
      belgeler günümüz                                  Tedaviyi ona göre
      için önemli bir                                  planlarlardı.
      bilgi kaynağı                                   Rüya yorumları
      olmuştur. Bergama                                 bozulan dengenin
      Asklepion’unun                                   yeniden kurulması
      girişindeki                                    için birer fırsat
      levhalarda bulunan                                 olarak kullanılmıştır.
      yazılardan biri                                  Hekim, hastada
      şöyledir:                                     bozulan dengeyi
                                                yeniden kurmaya
      “Hasta içeri                                    yardımcı olan kişidir.
      girsin. On gün                                   O nedenle sıradan
      geçirsin. Yıkansın                                 bir hekim değildir,
      ve hazırlansın.                                  aydınlanmış, şifa
      Günlük elbiseleri                                 kabiliyeti yüksek,
      çıkarsın ve                                    kendi içinde              Ben Saliha Dülger, 1996 yılında bu yana Bursa Tabip Odasında görev yapıyorum.
      beyaz kıyafetlere                                 denge ve uyumu             Şimdi sizi ailemden çok gördüğüm, birlikte ağlayıp birlikte güldüğüm mesai arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Fazla mesaiyi sorun
      sarınsın. Tanrıya                                 gerçekleştirmiş            etmeyen, emeklerini hiç esirgemeyen, canınızı dahi emanet edebileceğiniz güvenilir sevgili yol arkadaşlarımı işe giriş sıralarına göre
      çıksın, ona kutsal                                 bir kişidir. Dolayısı         anlatmak istiyorum.
      zeytin dalları                                   ile dengeyi,
      ile süslenmiş                                   dengesizliği,
      koyunlar versin.                                  bunların sebeplerini          Hacer Azak
      Rüya görmek                                    de iyi bilmektedir.          2011 yılı Mart ayından bu yana Tabip Odasında görev yapıyor. Hacer hanım bizim elimiz ayağımız, dış işlerinden sorumlu... Mutfaktan
      için büyük                                     Onlar yüksek              sorumlu... Büro temizliğinden sorumlu... demlediği çayı, yaptığı Türk Kahvesini başka yerde içermezsiniz. Güler yüzlü, dünya güzeli iki
      yatakhaneye                                    etik anlayışı,             kız annesi... Üç kelimede Hacer Hanım: neşeli, dürüst, samimi...
      gitsin. Yüzüklerini,                                derin bilgeliği
      kemerlerini ve                                   ile astronom ve
      bağlarını çıkarıp,                                 astrolog olan             Selda Tunca Keskin
      yalın ayak                                     gerçek bir filozof           2011 yılı Nisan ayından bu yana Tabip Odasında görev yapıyor. Hekimce Bakış dergisinin yayınlanmasından, tıp fakültesi öğrencilerine
      yürüsün.’’                                     hekimdirler.
                                                                   verilen bursların takibinden, sürekli tıp eğitimi etkinliklerinin organizasyonundan sorumlu. İşyeri hekimliği hakkında aklınıza bir soru
                                                                   mu takıldı, cevabı Selda’da... Üç kelime ile Selda: çok çalışkan, yardım sever, güler yüzlü... Dünya güzeli bir kız annesi.
      İstanköylü                                     Hekimlik o
      hekimlerin babası                                 dönemde tiyatro ile
      Hipokrat (M.Ö. 460-380) Asklepios’a  uğurlamak kutsal bir görevdi. Kaval,  birliktedir. Çünkü tragedya aracılığıyla   Melek Aydemir
      kuvvetle inanmış, kendisini onun  flüt, düdük gibi enstrümanlarla  insani duygulanımları daha özgür
      tıbbi mezhebine adamıştı. Hipokrat,  şarkılar söylenirdi. Daha sonra dram  bir biçimde izleriz, böylece kendi      2018 yılı Kasım ayından bu yana Tabip Odasında görev yapıyor. Odamızın yeni yüzü. Telefonda ilk duyduğunuz ses... Üye mi olmak
      İstanköy’deki Asklepion’a gelen  ve komedi oynanırdı. Şairler; tanrılar,  duygulanımlarımız merhamet ve        istiyorsunuz, aidat mı ödeyeceksiniz, üyelik belgesi mi lazım Melek size yardım eder. Etkinliklerin, duyuruların sosyal medya üzerinden
      hastalar üzerinde çok sayıda deneme  kutsal yerler ve Bergama şehri için  korku anlamına gelen birer simgeye      ve web sayfasından size ulaşmasını sağlar. Cep telefonunuza gelen mesajlardan, e-mail kutunuzu dolduran iletilerden sorumludur. Üç
      yaparak hastaların daha çabuk   kasideler, şiirler okur, hatipler; tören,  dönüşür. Tragedyada sempati her       kelime de Melek; ilgili, pozitif, cana yakın...
      iyileşmesini sağlıyordu. Bundan 700  tabiat ve sağlık hakkında etkileyici  ne kadar bizi gerçekmiş gibi sarssa
      yıl sonra gelen Bergamalı Kalinos  sözler söylerdi. Hastalar; yapılan  da, ruhumuzu arındıran felsefi bir        Yürüttükleri ekip çalışması için hepsine teşekkür ederim. İyi ki varsınız...
      ise, tedavisini imkansız sandığı  eğlence ve törenlerle, acılarını  duygulanımdır.
      bir yaradan duyduğu acının sürüp  unutmaya çalışır, neşe ve mutluluk
      gitmesini istemediği için, Asklepion  içinde hayata daha çok bağlanırlardı.


    10 Hekimce Bakış                                                                                                      Hekimce Bakış 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15