Page 11 - Hekimce Bakış Dergisi 98. Sayı
P. 11

ve tavsiyeler yer alırdı. Ancak zaman  tıbbi mezhebine bağlı bulunmayan  Bu sayede pek çok hatip, şair,
 zaman da karışık ve şüpheli rüyalar  güçlü bir hekim olmasına rağmen  müzisyen ve okuyucu yetişmiş,
 görülebiliyordu. O zaman Rahip- Bergama Asklepionu’na gittiğini  insanların yaşama gücünü artırmada
 Hekimler rüyayı yorumlayarak hasta  ve iyileştiğini yazar. Bu belge aynı  faydalı olmuşlardır.
 için uygun olan tedavi programını  zamanda Kalinos’un da Asklepion’a  Bence Tabip Odası çalışanları...
      Bence Tabip Odası çalışanları...
 hazırlardı. Rüyaya yatmadan önce  duyduğu inancın ifadesidir. Sonuç olarak hekim atalarımız
 “sangria’’ denilen bir içki içilirdi.  Asklepionlarda çalışan Rahip
 Sangria kan anlamına geliyordu. Asklepion’da iyileşen hastalar için,  Hekimler rüyaları yorumlayabilecek
 Hastalar iyileştikten sonra  kutsal suyun başında ve çınar  bilgeliğe sahiptiler. Önce kişiyi
 Asklepion’dan ayrılırken girişte  ağacının altında törenler yapılırdı.  bir süre gözlemleyerek onu tanır,
 bulunan taş levhalara durumlarını  İyileşen kişiyi büyük bir alayla  herkesin rüyasını o kişiye özel olarak
 yazarlardı. Bu  yorumlarlardı.
 belgeler günümüz  Tedaviyi ona göre
 için önemli bir  planlarlardı.
 bilgi kaynağı  Rüya yorumları
 olmuştur. Bergama  bozulan dengenin
 Asklepion’unun  yeniden kurulması
 girişindeki  için birer fırsat
 levhalarda bulunan  olarak kullanılmıştır.
 yazılardan biri  Hekim, hastada
 şöyledir: bozulan dengeyi
 yeniden kurmaya
 “Hasta içeri  yardımcı olan kişidir.
 girsin. On gün  O nedenle sıradan
 geçirsin. Yıkansın  bir hekim değildir,
 ve hazırlansın.  aydınlanmış, şifa
 Günlük elbiseleri  kabiliyeti yüksek,
 çıkarsın ve  kendi içinde  Ben Saliha Dülger, 1996 yılında bu yana Bursa Tabip Odasında görev yapıyorum.
 beyaz kıyafetlere  denge ve uyumu  Şimdi sizi ailemden çok gördüğüm, birlikte ağlayıp birlikte güldüğüm mesai arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Fazla mesaiyi sorun
 sarınsın. Tanrıya  gerçekleştirmiş  etmeyen, emeklerini hiç esirgemeyen, canınızı dahi emanet edebileceğiniz güvenilir sevgili yol arkadaşlarımı işe giriş sıralarına göre
 çıksın, ona kutsal  bir kişidir. Dolayısı  anlatmak istiyorum.
 zeytin dalları  ile dengeyi,
 ile süslenmiş  dengesizliği,
 koyunlar versin.  bunların sebeplerini  Hacer Azak
 Rüya görmek  de iyi bilmektedir.  2011 yılı Mart ayından bu yana Tabip Odasında görev yapıyor. Hacer hanım bizim elimiz ayağımız, dış işlerinden sorumlu... Mutfaktan
 için büyük  Onlar yüksek  sorumlu... Büro temizliğinden sorumlu... demlediği çayı, yaptığı Türk Kahvesini başka yerde içermezsiniz. Güler yüzlü, dünya güzeli iki
 yatakhaneye  etik anlayışı,  kız annesi... Üç kelimede Hacer Hanım: neşeli, dürüst, samimi...
 gitsin. Yüzüklerini,  derin bilgeliği
 kemerlerini ve  ile astronom ve
 bağlarını çıkarıp,  astrolog olan  Selda Tunca Keskin
 yalın ayak  gerçek bir filozof  2011 yılı Nisan ayından bu yana Tabip Odasında görev yapıyor. Hekimce Bakış dergisinin yayınlanmasından, tıp fakültesi öğrencilerine
 yürüsün.’’ hekimdirler.
      verilen bursların takibinden, sürekli tıp eğitimi etkinliklerinin organizasyonundan sorumlu. İşyeri hekimliği hakkında aklınıza bir soru
      mu takıldı, cevabı Selda’da... Üç kelime ile Selda: çok çalışkan, yardım sever, güler yüzlü... Dünya güzeli bir kız annesi.
 İstanköylü  Hekimlik o
 hekimlerin babası  dönemde tiyatro ile
 Hipokrat (M.Ö. 460-380) Asklepios’a  uğurlamak kutsal bir görevdi. Kaval,  birliktedir. Çünkü tragedya aracılığıyla  Melek Aydemir
 kuvvetle inanmış, kendisini onun  flüt, düdük gibi enstrümanlarla  insani duygulanımları daha özgür
 tıbbi mezhebine adamıştı. Hipokrat,  şarkılar söylenirdi. Daha sonra dram  bir biçimde izleriz, böylece kendi  2018 yılı Kasım ayından bu yana Tabip Odasında görev yapıyor. Odamızın yeni yüzü. Telefonda ilk duyduğunuz ses... Üye mi olmak
 İstanköy’deki Asklepion’a gelen  ve komedi oynanırdı. Şairler; tanrılar,  duygulanımlarımız merhamet ve  istiyorsunuz, aidat mı ödeyeceksiniz, üyelik belgesi mi lazım Melek size yardım eder. Etkinliklerin, duyuruların sosyal medya üzerinden
 hastalar üzerinde çok sayıda deneme  kutsal yerler ve Bergama şehri için  korku anlamına gelen birer simgeye  ve web sayfasından size ulaşmasını sağlar. Cep telefonunuza gelen mesajlardan, e-mail kutunuzu dolduran iletilerden sorumludur. Üç
 yaparak hastaların daha çabuk  kasideler, şiirler okur, hatipler; tören,  dönüşür. Tragedyada sempati her  kelime de Melek; ilgili, pozitif, cana yakın...
 iyileşmesini sağlıyordu. Bundan 700  tabiat ve sağlık hakkında etkileyici  ne kadar bizi gerçekmiş gibi sarssa
 yıl sonra gelen Bergamalı Kalinos  sözler söylerdi. Hastalar; yapılan  da, ruhumuzu arındıran felsefi bir  Yürüttükleri ekip çalışması için hepsine teşekkür ederim. İyi ki varsınız...
 ise, tedavisini imkansız sandığı  eğlence ve törenlerle, acılarını  duygulanımdır.
 bir yaradan duyduğu acının sürüp  unutmaya çalışır, neşe ve mutluluk
 gitmesini istemediği için, Asklepion  içinde hayata daha çok bağlanırlardı.


 10 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16