Tüm tepkilere rağmen Uludağ Alan Başkanlığı resmen kuruldu

Uludağ Alan Başkanlığı Kararnamesi, vatandaşların ‘talan başkanlığı olacak’ tepkilerine rağmen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen kuruldu.

Uludağ Alan Başkanlığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, Uludağ Alan Başkanlığı’nın görev alanı ve yetkileri düzenlendi.

Kararla milli park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yetkileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Uludağ Alan Başkanlığı’na devredildi.

Kanunnamede yer verilen görev alanlarına göre; Başkanlığın görev ve yetkileri arasında bulunanlardan dikkat çekenler şöyle:

 • Uludağ Alanında, 2863 sayılı Kanun ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ve tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler Komisyon tarafından kullanılır. Ayrıca, Komisyon, Uludağ Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almaya yetkilidir. Sit sınır ve derece değişiklikleri Komisyonun oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilir,
 • Komisyon, Uludağ Alanı sınırları içerisinde her türlü uygulamaya yönelik karar almaya yetkilidir,
 • Uludağ Alanı’ndaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapmak,
 • Alanın korunması ve geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, projelendirme ve eylem planlarını hazırlamak ve bunların uygulama esaslarını belirlemek ve izlemek,
 • Alanda yapılan uygulamaların Komisyonca uygun bulunan plan ve projelere uygunluğunu denetlemek,
 • Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve Komisyon kararlarına aykırı uygulamaların giderilmesini sağlamak ve aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırma işlemlerini yürütmek,
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamı dışındaki araştırma, sondaj, kazı ve diğer bilimsel araştırmaları ve etütleri yapmak veya ilgili mevzuata göre yaptırmak,
 • Alanda bulunan hazine taşınmazlarının satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi gibi konularda görüş bildirmek,
 • Uludağ Alanına ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapmak, yaptırmak, bunlara izin vermek ve bunları denetlemek,
 • Kış turizmi amaçlı mekanik tesisleri projelendirmek…
 • Alanda planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve diğer tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek ve bu işlemleri ilgili beldiye başkanlıkları ile koordine halinde yürütmek.

Vatandaşın ‘talanından’ korktuğu için istemediği bir alan başkanlığı…

Vatandaşlar ve çevre örgütleri, haftalardır kararın çıkmasına karşı bir direniş halinde ve tepkilerini hem sokakta hem de sosyal medyada dile getirdi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı- Türkiye (WWF-Türkiye) söz konusu teklif ve gerekçesinden asıl amacın alandaki turistik gelişimi (özellikle daha fazla sayıda insana hizmet verecek kış turizmi) kolaylaştırmak olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapmıştı.

Change.org’da kanun teklifine karşı açılan kampanyaya ise 18 binin üzerinde kişi imza attı. Metinde, Uludağ’ın statüsünün değiştirilerek “imar alanlarının genişletileceği” savunuldu.

Kampanyada, “T(alan) Başkanlığı’nın ne olduğunu 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanı Kapadokya’ya yapılan yoldan biliyoruz” denilmişti.

1961 yılından beri Milli Park

Uludağ, 2.543 metre yüksekliğiyle Marmara Bölgesi’nin en yüksek zirvesini oluşturuyor. 1961 yılında, 12 bin hektarı kapsayan bölümü Milli Park ilan edildi.

Uludağ Milli Parkı’nın yüzde 71’i orman, yüzde 28’i mera ve kayalık, yüzde 0,4’ü açık, yüzde 0,1’i sulak alan, yüzde 0,5’i ise yerleşim alanı. Bölgenin olağanüstü bitki örtüsü, 96’sı ülke çapında nadir, toplam 791 taksondan oluşuyor. Önemli bir yaban hayatı popülasyonuna sahip olan Uludağ, aralarında sakallı akbaba ve kaya kartalının da bulunduğu Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları’ndan (ÖKA) biri.

 

Alıntı: yesilgazete.org

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler