Gıda Güvencesi

Sağlık ve onun beslenme ile olan ilişkisi farklı boyutlarıyla da olsa insanlık tarihi boyunca güncelliğini yitirmemiştir. Beslenme; büyüme, gelişme, üreme ve…

Neden Buradayız?

Zorunlu hizmeti tamamlayıp 1990 yılında Bursa’ya döndükten hemen sonra başlayan Bursa Tabip Odası üyeliğim sürecinde, 2018 seçimleri ardından Genel…