Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Karadeniz Buluşması Gerçekleştirildi

3 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen Türk Tabipleri Birliği Karadeniz Buluşması Samsun Tabip Odası bünyesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; TTB Merkez Konseyinden ve TTB Aile Hekimliği kolundan, Samsun, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir Kocaeli, Manisa Tabip Odasından katılım sağlandı.

Toplantı sonunda bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklaması, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Ö. Faysal Çadır ‘ın açış konuşmasından sonra katılımcılar adına TTB Aile Hekimliği Sekreteri Dr. Sibel Uyan basın açıklamasını gerçekleştirdi.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE ŞİDDETİN DURMASI İÇİN SAMSUN’DAN SESLENİYORUZ:

ASM’LERDE ŞİDDETİ ÖNLEYİP, ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI KİM KORUYACAK?

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu olarak yeni dönemde üçüncü bölge toplantımızı Karadeniz Bölgesinde gerçekleştiriyoruz. Bunun için için Samsun’dayız.

Haksız ve hukuksuz bir şekilde Sincan Cezaevine tutulan TTB Merkez Konseyi Başkanımız ve hocamız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ nın fiziki olarak ta aramıza katılması için çabalarımızı sürdüreceğimizi bildiriyor, Samsun’dan selamlarımızı gönderiyoruz.

Dün Samsun’da Aile Sağlığı Merkez(ASM)‘lerine giderek, ASM çalışanları ile hizmet verdikleri mekânlar da görüşmeye çalıştık. Yaptığımız ziyaretler ve görüşmeler ışığında bu gün bölgenin birinci basamak hizmetlerini, ASM çalışanlarının çalışma koşullarını, özlük haklarını, özel olarak ta sağlık çalışanlarının sağlığını, sağlık çalışanlarına yönelik bitmek bilmeyen şiddeti konuşacağız.

Samsun Tabip Odası ev sahipliğinde yaptığımız etkinlikler ve bu gün yaptığımız toplantının sonuçlarını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağımızı bildirmek istiyoruz.

Samsun’da yitirdiklerimizi unutmadık unutturmayacağız!

  • Samsun’da 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi”nde görev yapan Dr. Mustafa Bilgiç, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastasına müdahale sırasında, hastaya kullanılan iğnenin eline batması sonucu KKKA nedeniyle 22 Eylül 2012 tarihinde yaşamını yitirmişti.
  • Dr. Kamil Furtun 29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun’da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
  • Dr. Aynur Dağdemir 19 Kasım 2015 tarihinde Samsun’da birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken, çalıştığı hastanede öldürüldü.

Sağlık çalışanların sağlığı ve şiddet nedeniyle yitirdiğimiz meslektaşlarımızın acılı kenti Samsun’ da olmanın burada çalışan arkadaşlarımızın acısını bir nebze azaltacağını düşünüyoruz.

Ülkemiz de sağlık çalışanlarının sağlığının hiçe sayıldığını Covid-19 pandemi sürecinde güvenliksiz çalışma koşullarından, yeterince korunmadıklarından dolayı arkadaşlarımızı kaybettiğimizi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin daha da yayılarak artığını yaşıyoruz.

Sağlıkta şiddet son bulsun demekten bıktık ama yine de sorumlu olanlara soruyoruz:

Tüm kamuoyuna ve yönetenlere hatırlatıyoruz ki: sağlıkta şiddete karşı önlem almak 6331 sayılı yasa gereği işverenin yani hükümetin sorumluluğundadır

Hükümetin, sağlığı ve hizmetlerini kar amaçlı yönetilmesi politikalarından vazgeçirmek, toplumun yararına ve ihtiyacı kadar, koruyuculuk esas alınarak kamu eliyle sunulması tercihini sağlamak, sağlıkta şiddetin azalmasına büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Bu gün Samsun’da yaptığımız basın açıklamasıyla, Sağlık Bakanlığını ve hükümeti sağlık çalışanlarının sağlığının korunması ve sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddetin sona ermesi için görev ve sorumluluklarını neden yeterince yerine getirmediklerini soruyoruz..

ASM ler sağlıksız ve şiddet ortamı içinde olduğundan haberiniz var mı?

Birinci basamak sağlık hizmeti sunulan ASM lerde, sağlık çalışanlarının kötü ortamı, çalıştıkları uygunsuz mekânlar, havasız penceresiz odalar, yetersiz uygunsuz kişisel koruyucu ekipmanla çalışma zorlukları ve her an uğradıkları sözlü ve fiziki şiddet hali çekilmez hale gelmiştir.

ASM lerde şiddeti önleyici tedbirler almak, eksiklikleri gidermek kamu adına sağlık müdürlükleri sorumluluğunda olduğu açıktır.

Bu gün Samsun da ağırlıklı olarak ASM lerde sağlık çalışanlarının sağlığı ve şiddet nedenleri,  mevcut durumu., çözüm yollarını, yaptığımız anketler, görüşmeler, bilgi deneyimlerimiz ışığında konuşacağız.

TTB sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için çabalarını ve çalışmalarını giderek artırıyor ve çeşitlendiriyor:

  • Sağlıkta şiddetle alakalı haklarımız, etkili iletişim, kriz yönetimi konularının da olduğu bir eğitimi merkezi düzeyde, odalarda ve sağlık kurumlarında gerçekleştiriyoruz.
  • Güvenli Çalışma ortamlarıyla alakalı alınması gereken önlemleri uluslararası literatüre göre belirleyip bir liste oluşturduk, bu listeye göre alınması gereken önlemlere uymayan kurumlardaki idarelere baskı kuruyoruz.
  • Şiddeti tüm yönleriyle değerlendireceğimiz çalıştay hazırlığı içindeyiz.
  • Şiddet anında ve sonrasında meslektaşlarımıza ve TTB yetkililerine bildirim gideceği, acil durum butonu yerine geçen cep telefonu uygulaması planlıyoruz.

Sağlık çalışanların sağlığının korunması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için yapacaklarımız, sözlerimiz, çabalarımız ve bunun için mücadelemiz hiç bitmeyecek. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler