Aile Hekimlerine Ek Ödeme Kandırmacası Var!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) bölge toplantıları 21-22-23 Ekim 2022 tarihlerinde Van’da başladı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Aydın Şirin ve Dr. Onur Naci Karahancı, Van-Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile bölge tabip odalarına üye aile hekimleri ile Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Cafer Siyahhan katıldı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık, Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Koç ve AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı’nın açılış konuşmasının ardından kolun tarihi, faaliyetleri ve anne-bebek ölümlerini ele alan sunumlar yapıldı. Daha sonra ise “Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu”, “Özlük Hakları” ve “Bölgenin Toplumsal Sağlık Sorunları” başlıklı atölye çalışmaları düzenlendi.

AHEK, toplantı arasında bir de basın açıklaması gerçekleştirdi. AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan tarafından okunan açıklama şöyle:

Aile Hekimlerine Ek Ödeme Kandırmacası Var!

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu olarak yeni dönemde ilk bölge toplantımızı Van’da gerçekleştiriyoruz.

Van ve Hakkari illerinde birinci basamak sağlık hizmetlerini yerinde görmek, aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları ve yerel sağlık idarecileriyle çalıştıkları mekanlarda görüşmeye çalıştık. Ziyaretler sonrasında bugün ve yarın yapacağımız toplantılarla hep birlikte bölgenin birinci basamak hizmetleri kapsamında sağlık hizmetlerine erişimi ve ASM çalışanlarının çalışma koşullarını, özlük haklarını, yaşadıkları sorunları konuşmayı hedefliyoruz.

Van-Hakkâri Tabip Odası ev sahipliğinde 21-22-23 Ekim günlerinde Van ve Hakkâri’de yaptığımız ziyaretler, buluşma öncesi yaptığımız hazırlıklar, anketler, görüşmelerle birlikte iki gün yapacağımız değerlendirme toplantılarının sonuçlarını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağımızı bildirmek istiyoruz.

Aile hekimleri ve ASM çalışanları maaş bordolarını 15 Ekim’de görünce hükümetin aylardır “müjdeli haber” diye duyurduğu ek ödemelerin kandırmacadan ibaret olduğunu anlamış oldu.

Aile hekimlerine destek ödemesini Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği “ceza puanları” koşuluna bağlanıp, teşvik ödemelerini yapılan muayene sayısına dayanılarak yapılması bir yana; toplamda yapılan ek ödemenin enflasyonun çok gerisinde olması, vergi kesintilerinin yüksekliği çalışanların beklentilerinin epey gerisinde olduğu anlaşılmıştır.

Ek ödemelerin aile hekimi dışında diğer ASM çalışanlarına neredeyse hiç sayılabilecek düzeyde olması, birlikte sağlık hizmeti üreten kişiler arasında yaratılan ayrımcılık ve haksızlığı daha da artırmıştır.

Aile hekimlerinin emeği ve çabası değersizleştirilerek koşullara bağlanan kamuoyunda ek ücret artışı adı altında yaratılan algının yanıltıcı olduğunu, aldatmaca içerdiğini ilan ediyoruz.

TTB olarak 25 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Ek Ödeme Yönetmeliği’nin başta ceza puanları koşullarına bağlanan destek ödeme maddesi olmak üzere yönetmelik yargıya taşıdığımızı, haksız ve hukuksuz dayatmalara karşı fiili mücadele yanında hukuki itirazlarımızı da sürdüreceğiz.

Aile hekimi ücretlerinin her ay giderek artan yoksulluk sınırın en az iki katı olması, emekliliğe yansıtılması, koşullara bağlı olmaması için sözlerimizi söylemeye, mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha bildiriyoruz.

Ayrıca yeni sözleşme döneminde Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ceza puanı yönetmeliğine dayanarak aile hekimlerinin sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesini kabul etmeyeceğimizi, en etkili bir şekilde karşı duracağımızı bildiriyor; performansa dayalı güvencesiz çalışma dayatmalarını boşa çıkarmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.

En son 22 Ağustos’ta İzmir Torbalı’da şiddete uğrayan 5 nolu ASM’de görev yapan Dr. Ekin Hürel Günay olayında olduğu gibi, sağlık çalışanına şiddetin devam ettiğini biliyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında Sağlık Bakanlığı’nın geçmiş olsun mesajı dışında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin durdurulması için etkili bir önlem almaya niyeti olmadığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın ASM’lere kendi kadrosundan güvenlik çalışanı atanması ve TTB’nin önerdiği etkili şiddet yasasının çıkarılması amacıyla mücadelemizi her platformda sürdüreceğimizi bildiriyoruz.

Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin önemsendiği, toplumun yararına ve ihtiyacı kadar, herkese, kolayca erişebileceği, tamamen ücretsiz sağlık hizmeti kamu gücüyle sunmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz.

Halkın sağlık hakkı, çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve temel hakları için mücadele etmeye devam ediyoruz, edeceğiz.

 

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler