Aile Hekimlerinin İşine Son Veren “Ceza Yönetmeliği” Geri Çekilsin, “İnfaz Komisyonları” Lağvedilsin!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği bünyesinde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla birçok ilde aile hekimlerinin sözleşmelerinin yenilenmemesi üzerine 16 Ocak 2023 günü çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının açılışında konuşan TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten; Türkiye’de kamu otoritesinin gerek yurttaşlarla gerekse de kamu çalışanları ile cezalandırma üzerine bir ilişki kurduğunu, bu anlayışın değiştirilebilmesi için gösterilecek her türlü çabanın değerli olduğunu söyledi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları; geçtiğimiz yıl da birçok aile hekiminin cezalarla karşı karşıya kaldığını, her biri için yürütülen mücadelelerin kazanımla sonuçlandığını fakat bu süreçte esas cezayı hastaların çektiğini hatırlattı. Keyfi ve hukuksuz uygulamalardan bir an önce geri dönülmesi çağrısı yapan Eroğulları, aile hekimlerine de “TTB bir mücadele örgütüdür. Haklarımız için birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz” diye seslendi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık; Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlığın metaya, sağlık çalışanlarının ucuz işgücüne, hastaların müşteriye dönüştürülmeye çalışıldığını ama sistemin her anlamda krize girdiğini dile getirdi. Çıbık, “Bu çökmüş sağlık sistemini tarihin çöplüğüne atacak, yeni bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağız. Mücadeleyi bırakmayacağız” diye ekledi.

AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da geçtiğimiz yılki hukuki kazanımlara atıf yaparak “Biz bu baskıların son bulmasını istiyoruz. Toplumun sağlığı için çalışmak istiyoruz” diye ekledi.

AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan tarafından okunan açıklama ise şöyle:

Aile Hekimlerinin İşine Son Veren “Ceza Yönetmeliği” Geri Çekilsin,
“İnfaz Komisyonları” Lağvedilsin!

30 Haziran 2021 yılında yayımlanan ve “ceza yönetmeliği” olarak adlandırılan Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği ile oluşturulan komisyonlar, aile hekimlerinin sözleşmelerini yenilemeyerek adeta aile hekimlerini işten atma komisyonlarına dönüşmüştür.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş “ceza yönetmeliği”ne dayanarak il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan ve “infaz komisyonları” olarak adlandırılan komisyonlar; İstanbul, Samsun, Amasya, İzmir, Van, Konya illerinden aile hekimlerinin sözleşmelerini yenilemeyerek haksız ve hukuksuz uygulamalarını sürdürüyor.

Anayasa Mahkemesi, Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği’nde yer alan sözleşme fesihlerine dayanak olan ceza puanı maddelerini yasalara aykırı olduğunu belirterek iptal etmişti. Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve yerel mahkemelerin yargı kararlarını hiçe sayarak iptal edilen yönetmelik maddelerine dayanarak aile hekimlerinin sözleşmelerini yinelemeyerek, arkadaşlarımızı haksız hukuksuz bir şekilde işten atmıştır.

Geçen yıl aile hekimleri sözleşme döneminde, Anayasa Mahkemesi kararı kesinleşmemişken yapılan sözleşme fesihlerini mahkemelerde iptal ettirmiştik. Anayasa Mahkemesi kararının en azından bu yıl dikkate alınıp aynı hukuksuzluğun tekrar edilmeyeceğini düşünmüştük, ama maalesef yanılmışız.

“İnfaz komisyonları”nın bu yıl yaptıkları sözleşme yenilemem kararlarının hükümsüz olduğunu ilan ediyoruz. Sözleşmesi yenilenmeyen aile hekimi meslektaşlarımızın görevleri başına dönmeleri, halkın kendi hekimlerine kavuşmaları bir lütuf değil yasal ve temel insani haktır.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde, yetersiz insan gücüyle güvenliği olmayan uygunsuz binalarda, koruyucu sağlıktan uzaklaşarak; ilaç yazan, tetkik isteyen, iş güvencesiz sağlık çalışanı olmaktan yakınırken, şimdi de bir gün tetanos aşısının geri çekildiği, ertesi gün hepatit aşısının kalmadığı, hayat kurtaran temel aşıların yokluğuyla hizmet verir hale geldik.

Sağlık Bakanlığı, birinci basamakta ve aslında tüm sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara duyarsız kalırken, sağlık çalışanları şiddete uğradığında sadece geçmiş olsun mesajı yayımlayarak umursamazlığını sergilerken, aile hekimlerini yasal dayanaktan yoksun haksız bir şekilde işten atmayı ödev biliyor.

İşten atmanın tanımlanmış kurallarını bile hiçe sayarak, sözleşmesini yenilmediği aile hekimini işten attığını tebliği etmeyen, hastasına yazdığı reçetenin onaylanmadığını görünce işten atıldığını anlayan aile hekimlerini, yanlış kişinin sözleşme feshini gerçekleştiren uygulamaları bu dönem görmüş olmanın şaşkınlığını yaşıyoruz. Sağlık bakanlığı artık hukuksuzluktan, liyakatsizlikten, bilgisizlikten sınır tanımaz hale gelmiştir.

TTB Aile Hekimliği Kolu olarak ülkemizin farklı illerinde yinelenmeyen aile hekimi sözleşmelerini ya da sözleşme fesihlerini kabul etmiyor, arkadaşlarımızın yeniden görevlerine dönmelerini, güvencesiz çalışmaya dayanak olan her türlü yasa, yönetmelik ve komisyonların kaldırılmasını talep ediyoruz.

Sağlık çalışanlarının hakları ve halkın sağlık hakkı için mücadele etmeye davam edeceğiz.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler