Asistan Hekimler İş Bıraktı

Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği dışında bırakılan üniversitelerdeki asistan hekimler iki gün boyunca iş bırakıyor. Türk Tabipler Birliği ile beraber Bursa Tabip Odası da asistan hekimlerin yanında yer alırken, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir de basın açıklaması gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan asistan hekimler adına açıklamayı Emre Karaağaç okudu.

Özlük hakkımız ısrarla görmezden geliniyor
Açıklamaya İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı anarak başlayan Karaağaç, “Ağır çalışma ve eğitim şartları, can güvenliğimizin olmaması, 5 dakikada bir hasta bakma dayatmasıyla kalitesiz sağlık hizmeti verilmesi, 36 saatlik nöbetler, izinlerimizin verilmemesi, 30 gün/24 saat ücretsiz icap nöbetleri, malpraktis davalarında haksız ve orantısız rücular, normal mesainin yarısı kadar ücrete zorunlu nöbetler, adil olmayan ücret dağılımı ve emekliliğe yansıyan tek kalemde maaş verilmemesi gibi birçok özlük hakkımız ısrarla görmezden gelinmekte ve emeğimiz sömürülmektedir” dedi.

Meslektaşlarımız zorla çalıştırılıyor
Yayınlanan yönetmeliklerle sağlıkta şiddet katalog suçlar arasına alınmış fakat caydırıcı olmadığını şiddetin hala devam etmesinden görmüş bulunuyoruz diyen Karaağaç, “Nöbet mesaisi ücretleri, tüm meslek gruplarında normal mesainin üzerindeyken bizde hala yarı ücrete devam ettirilmektedir. Birçok şehirde meslektaşlarımız branşının tek doktoru olduğu için 30 gün/24 saat icap nöbeti adı altında zorla çalıştırılmakta ve emekleri sömürülerek karşılığında 5 günlük çeyrek mesai ücreti verilmekte, 25 gün ücretsiz çalıştırılmaktadır. Tam 1 aydır her gün mağduriyetimizi iletmemize rağmen, 15 Eylül saat gece 5 sularında YÖK kapsamındaki üniversitelere de ek ödeme yönetmeliği çıkmıştır. Çıkan bu yönetmelik, 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren kapsayıcı olup, 1 aylık hak kaybı oluşturmuştur. Israrla karşı çıktığımız “gelir getirmeyen” tanımı burada da kullanılmış, ayrımcılığa devam edildiği görülmüştür. Katsayı farkı kaldırılmamış, mahsuplaşmanın kalktığı söylense de çıkan yönetmelikte mahsuplaşma kaldırılmamıştır. Bu sebeple YÖK ile SBA kadrosu arasında gelir farkı oluşacağı öngörülmektedir” dedi.

Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz
Performansa dayalı teşvik sistemini reddediyoruz diyen Karaağaç, “Yabancı uyruklu asistan hekim kadrosu altında bizimle birlikte eşit koşullarda çalışan meslektaşlarımızın aylık gelirleri asgari ücretin altında kalmış, emekleri sömürülmüştür. İntern hekimlik eğitiminde yaşanan birçok eğitim sıkıntısının yanında, bundan yaklaşık 2 ay önce verilen asgari ücret sözü de tutulmamış ve intern hekimlerin emeklerinin hastaneler tarafından sömürüsü sürdürülmeye devam etmektedir. 15 Eylül 2022 tarihinde YÖK için yayınlanan yönetmelikte hak kaybına uğradığımızı, ayrıştırmalara devam edildiğini görmekteyiz. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde belirli aralıklarla iş bırakma dahil tüm hak arayışlarımıza devam edeceğimizi ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz” dedi.

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler