Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin 16’ncısını 6 Mart 2023 tarihinde “8 Mart’a Giderken Deprem ve Kadın Sağlığı” temasıyla gerçekleştirdi.

Hibrit gerçekleştirilen toplantıda bültenin teması çerçevesinde söz alan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Deniz Nalbantoğlu, deprem bölgelerinde kadın sağlığı ile ilgili gözlemledikleri sorunları paylaştı. Nalbantoğlu, bölgede yaşayan kadınların ve sağlık hizmeti sunan kadın sağlık emekçilerinin durumlarını takip ettiklerini ifade ederek kadını, doğayı ve toplumu yok sayan erkek egemen kapitalist sistemin sonuçlarıyla depremin ardından yeniden karşılaştıklarını belirtti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan en çok kadınların etkilendiğini söyleyen Nalbantoğlu, kadınların üstüne yıkılan bakım yükünün, depremle birlikte daha da ağırlaştığının altını çizdi. Deprem bölgesinde barınma, gıda, su ve temizlik ihtiyaçların karşılanmamasının kadın hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyen Nalbantoğlu, geçici yerleşim alanlarının kurallarına göre düzenlenmemesinin de kadınları şiddet ve istismara karşı savunmasız bıraktığını vurguladı. Geçici yerleşim alanlarının kadınların güvenlik ve sağlık ihtiyaçları gözetilerek kurulması gerektiğini ifade eden Nalbantoğlu, kadınların sağlıklarını güvenceye alacak kentlerin ya da yerleşim yerlerinin kurgulanmasının önemine değindi. Konuşmasında bölgeden kendilerine iletilen bilgileri de aktaran Nalbantoğlu, bölgedeki sağlık hizmetlerinin plansızlığına işaret ederek kadınların gebelik, lohusalık, aşılama ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminde sorunlar bulunduğuna dikkat çekti. Kadınlar olarak yaşamı yeniden kuracak güce, umuda ve dirence sahip olduklarını belirten Nalbantoğlu, konuşmasını bu yılki 8 Mart’ı deprem bölgesinde hayatını kaybeden kadınlara, kadın hekimlere adadıklarını belirterek sonlandırdı.

Daha sonra söz alan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık ise, kadın sağlığı konusundaki sorunlara depremden önce de dikkat çektiklerini ancak depremle birlikte bu sorunların daha da derinleştiğini belirterek, üreme sağlığı hizmetlerine erişimin bir anayasal hak olduğunu vurguladı. Çıbık, konuşmasını kamu otoritesini bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederek sonlandırdı.

Saha aktarımları bölümünde ise Dr. Filiz Ünal Kahramanmaraş’tan; Dr. Onur Naci Karahancı Hatay’dan; Dr. İsmail Tosun ise Adıyaman’dan bilgi aktardı.

Aktarımlarda şu konuların altı çizildi:

  • Koruyucu sağlık hizmetlerinin organizasyonunda sorunlar devam etmektedir.
  • Çadır kentlerde sunulan sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlar mevcuttur.
  • Bölgeye giden gönüllü hekimlerin barınma ve gıda sorunları devam etmektedir.
  • Geçici yerleşim alanlarında kadınların sağlık ve güvenlik sorunları bulunmaktadır.
  • Bölgenin bazı yerlerinde bit ve uyuz salgınına rastlanmaktadır. Suya erişme konusundaki zorluklar, bu durumun ardındaki en önemli etmendir.
  • Havaların ısınması ve bölgenin bazı yerlerindeki şiddetli rüzgâr, konteyner ihtiyacını artırmaktadır.

 

Alıntı: ttb.org.tr

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler