Bugün Dünya Tek Sağlık Günü

Bursa Dişhekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası’nın biraraya gelerek oluşturduğu Tek Sağlık Platformu, 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü nedeniyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada tam bir yıl sonra 3 Kasım 2023’te Tek Sağlık Çalıştayı gerçekleştirileceği belirtilerek, sadece insanların değil hayvanların ve çevrenin sağlığının da iyileştirilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Açıklama şöyle:

“İnsan, hayvan ve çevre ilişkileri bağlamında gelişen sağlık tehditlerine yönelik olarak Tek Sağlık yaklaşımına duyulan ihtiyaç nedeniyle 2016 yılından beri 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü olarak belirlenmiştir.

1800’lerden beri var olan ama kavram olarak kullanılıp gelişmeye devam ederek varlığını özellikle COVİD-19 pandemisi ile hatırlatan bir yaklaşımdır Tek Sağlık.

İnsanın, hayvanın ve çevrenin sağlığının birbirine bağlı olduğunu, bu ideal sağlığı sağlayabilmek için farklı disiplinlerin işbirliğini ifade eder özetle.

Bugüne kadar bir çok kurum Tek Sağlık’tan bahseder, son olarak da 21 Ekim 2022’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü(WOAH), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı(UNEP) bir araya gelerek Tek Sağlık Ortak Eylem Planı’nın başlatıldığını duyurdu.
Bu ilk ortak eylem planı ile, sağlık tehditlerinin toplu olarak daha iyi önlenebilmesi, tahmin edilebilmesi, tespit edilmesi ve yanıt verebilmek için sistemi ve kapasiteyi entegre edecek bir çerçeve oluşturulması amaçlanıyor; yani aslında bu süreç sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunurken insanların, hayvanların ve çevrenin sağlığının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Açıklanan bu planda, farklı alanlarda yapılacak çalışmalar içinde yeniden ortaya çıkan zoonotik hastalıklar (SARS, MERS, Maymun çiçeği virüsü, Kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vb), tropikal ve vektör kaynaklı hastalıklar (sıtma, Batı Nil Virüsü, Leishmania vb), gıda güvenliğiriskleri ve antimikrobiyal direnç özellikle dikkat çekiyor. Çalışmalarda yer alması planlanan kurumlar arasında meslek birliklerinin olması sevindirici, özellikle Türkiye’de henüz örneği olmayan Bursa Tek Sağlık Platformu’nun paydaşları olan bizler açısından.

İklim krizi ile artık iyice göze çarpan ekosistem bozulmaları, gıda güvenliğindeki sorunlar, bulaşıcı hastalıklar, antimikrobiyal direnç gibi insanlığın karşı karşıya kaldığı sağlık sorunlarına yönelik bir yaklaşım olan Tek Sağlık ile yalnızca insanın değil hayvanların da hakkı olan sağlıklı yaşam hakkı ve refahı da korunmuş olur.

Tek Sağlık Platformu olarak, sağlıkta korumanın tedaviden daha kolay, daha ekonomik, daha insancıl olduğunu vurguluyor; koruyucu hekimlik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde çalışması gerektiğini ifade ediyor, sağlık mesleğinin tüm bileşenlerinin çalışma koşullarının düzenlenmesi ve veteriner hekimlerin de sağlık sınıfı sayılarak aynı haklardan yararlandırılması için daha etkin çalışılması gerektiğini hatırlatıyoruz.

3 Kasım 2023’te yapacağımız Tek Sağlık Çalıştayı’nı duyurarak 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü’nü hatırlatmak istiyoruz.”

Bursa Dişhekimleri Odası
Bursa Eczacı Odası
Bursa Tabip Odası
Bursa Veteriner Hekimler Odası

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler