Bursa Tabip Odası 70. Yılını kutluyor…

Cumhuriyet döneminde çıkarılan ve Türkiye’de Tabip Odalarının kuruluşu ve işleyişi ile ilgili hükümler içeren iki önemli yasa vardır. Bunların ilki 1928 yılında yürürlüğe giren 1219 Sayılı Tıp Meslekleri Uygulamalarına Dair Yasa (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun) dır. 1219 sayılı Yasanın 14.maddesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından belirlenecek bölgelerde birer Etibba Odası kurulacağı, 15.maddesinde mesleklerini uygulayan tüm hekimlerin Etibba Odalarına üye olacakları, 18.maddesinde ise Etibba Odalarının nasıl oluşturulacağı ve çalışacağının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelik ile belirleneceği yazılıdır.

1929 yılında hazırlanan Etibba Odaları Nizamnamesi, Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilir ve yürürlüğe girer.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul, Konya, Adana, Sivas, Diyarbakır, Samsun ve Erzurum merkezli dokuz Bölge Etibba Odası belirler. Bursa hekimleri merkezi İstanbul’da olan 3 nolu Bölge Etibba Odasına bağlanır. 1935 yılında ise Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Zonguldak hekimleri merkezi Ankara olan 1 nolu Bölge Etibba Odasına bağlanır.

Tabip Odalarının kuruluş ve işleyişini belirleyen diğer yasa 6023 Sayılı Türk tabipleri Birliği Yasasıdır.

Bölge Etibba Odalarının ihtiyaca cevap vermemesi üzerine 1951 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde yeniden çalışmalara başlanır. Hazırlanan 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 23 Ocak 1953 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilir.

1953 yılında Türkiye’deki hekim sayısı 7432’dir. Bunun 3558’i kamu çalışanı, 2999’u özel ve 875’i askeri hekimdir. 22 uzmanlık dalında 3722 uzman hekim vardır. Dişhekimi sayısı 1242’dir.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 31 Ocak 1953 tarihinde 8323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

27 Nisan 1953 tarihinde Ankara’da toplanan Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresinde seçilen Merkez Konseyi, aralarında Bursa-Bilecik Tabip Odasının da bulunduğu 23 tabip odasını belirler. Bursa-Bilecik Tabip Odasının ilk Genel Kurulu 19 Haziran 1953 tarihinde Bursa’da Orhangazi Parkında bulunan tarihi Belediye binasının üst katındaki salonda toplanır ve kurullarını seçer.

1980 darbesi döneminde kamu hekimlerinin üyeliği zorunlu olmaktan çıkarılır.

1985 yılında Bilecik, Eskişehir Tabip Odasına bağlanır. Aynı yıl Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının çıkarılması üzerine Bursa Dişhekimleri Odası kurulur. Halen 3548 üyesi olan Bursa Tabip Odası kendi binasında 4 personeli ile göreve devam etmektedir.

 

Alıntı: bto.org.tr

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler