Ceza Yönetmeliği’ne HAYIR Diyoruz

Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar Bursa Tabip Odası Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın açıklamasıyla Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin kaldırılmasını talep etti.
Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Mehtap Aslan’ın okuduğu açıklama şöyle:

“Değerli basın mensupları, sevgili meslektaşlarım, omuz omuza sağlık hizmeti ürettiğimiz sağlık personeli arkadaşlarımız, anayasal sağlık hakkını korumakla görevli olduğumuz değerli halkımız ve de sayın bakanımız…

Haziran 2021 tarihinde Pandemi tüm Dünya’yı esir almışken ve de tüm Dünya’da sağlık profesyonellerinin hakları teslim edilirken; ülkemizde ne yazık ki COVID-19’un sahada mücadelesini sürdüren biz Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına ödül olarak “Ceza Yönetmeliği” reva görülmüştür. Bu yönetmelikle; iş güvencemiz kalmamış, özlük haklarımız gasp edilmiş, durumdan yakınmamız ve konuşmamız yasaklanmıştır. Meslek örgütlerimizin bu ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi için, bir yıldan beri verdiği mücadele sonuçsuz bırakılmıştır. Bu konuda olumlu hiçbir adım atılmamıştır. Ama biz, mücadele etmekten, hakkımızı aramaktan ve almaktan vazgeçmeyeceğiz.

Ceza yönetmeliği ile birlikte iş yükümüze eklenen ve yoğun poliklinik ortamında yapılması neredeyse olanaksız olan, “Hastalık Yönetimi Platformu” işlemlerinin tamamlanamaması durumunda uygulanan ”negatif performans” ASM çalışanlarının karşısına baskı ve tehdit aracı olarak çıkarılmaktadır.

BİZ, tüm Türkiye’de görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları olarak, haklı mücadelemize destek veren 2. ve 3. Basamak çalışanları ile birlikte 30 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihlerinde iki gün İŞ BIRAKIYORUZ.

Ve BİZ bugün Türkiye’nin her yerinde sizlerin karşısında iken, meslek örgütü temsilcilerimiz ve meslektaşlarımız da Ankara’ da Sağlık Bakanlığı’nın önündeler. Çıkarılmasının yıldönümünde, hala geri çekilmeyen ve gerekli düzenlemelerin yapılmadığı bu haksız Ceza Yönetmeliği’ne HAYIR demek için sesimizi yükseltiyoruz. Sesimizi duymayan, kulaklarını tıkayan Sağlık Bakanı’nın dikkatini çekmek için alanlardayız. Yapılan yasal iyileştirmelerde, “Aile hekimi hariç” diyerek bizleri görmezden gelenler için buradayız…

İsteklerimiz çok net:
1. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası ve bunu uygulayan bir adalet sistemi istiyoruz.

2. 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşmesi yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz.

3. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için “emekliliğe yansıyan” ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretlendirme istiyoruz.

4. Aile Sağlığı Merkezi gider ödemelerinin, enflasyondan bağımsız olarak artan giderlerimize paralel olarak artırılmasını istiyoruz.

Ve son olarak hep birlikte diyoruz ki:
Toplumun sağlık hakkını korumak amacıyla birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin kâr amacıyla değil, toplum yararına sunulması ve ekip anlayışıyla çalışanların haklarını kazanması için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz…
Saygılarımızla…”

logo

• BURSA TABİP ODASI • BURSA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ
• BURSA AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI DERNEĞİ
• AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI
• BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI • GENEL SAĞLIK-İŞ
• DEV-SAĞLIK-İŞ • HEKİM BİRLİĞİ SENDİKASI • HEKİMSEN
• SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI • TABİP-SEN
• TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ • TÜRK SAĞLIK-SEN

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler