Daha olağanüstü ne bekliyorsunuz?

Bursa Tabip Odası, sağlıkta şiddet gibi, herkesin aynı fikirde olduğu bir konuda bile birlik sağlayamayan siyasileri eleştirdi. BTO Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, açıklamasında siyasilere seslenerek, “Daha olağanüstü ne olmasını bekliyorsunuz?” diye sordu.

6 Temmuz 2022 tarihinde görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi’nde uğradığı silah saldırıyla katledilen Dr. Ekrem Karakaya’nın ardından hekim meslek örgütleri ve sendikalar daha güvenli çalışma ortamları için eylemler gerçekleştirmiş, Bursa da dahil pek çok ilde basın açıklamaları yapılmış ve hekimler 2 gün boyunca iş bırakmışlardı. Hekimlerin sağlıkta şiddet konusuna dikkat çekmesi sonrasında Meclis olağanüstü toplantıya çağırılırken, AKP, MHP ve HDP’nin oturuma katılmayacağını açıklamasıyla toplantı yeter sayısına ulaşılamamıştı.

MECLİS TEKRAR TATİLE GİRDİ

Bursa Akademik Odalar Birliği Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda bir basın açıklaması gerçekleştiren Bursa Tabip Odası, yaşananlara tepki gösterdi. Basın açıklamasına BTO Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, Genel Sekreter Dr. Muhsin Güllü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Oda üyesi hekimler katıldı. BTO Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş yaptığı açıklamada, hekimlerin güvenli çalışma koşulları sağlanmadan mesleğini icra etmeye devam ettiğini, buna karşılık, toplantı yeter sayısının sağlanamadığı için Meclis’in tekrar tatile girdiğini vurguladı.

MİLLETVEKİLLERİNE SESLENİYORUZ!

Beklentilerinin Meclis’teki tüm siyasi partilerin ‘sağlıkta şiddet’ konusuna eğilerek çözüm üretmesi olduğunu belirten Dr. Kumaş, milletvekillerine seslendi: “Soruyoruz, neden katılmadı değerli vekillerimiz bu “olağanüstü” toplantıya? Sağlıkta durum “olağan” olduğu için mi? Randevu bulamayan hastalar çözümü Acil Servislerde ararken “olağan” bir durumdan bahsedebilir miyiz? Her şey yolunda ise neden çığ gibi büyüyen sağlıkta şiddet olgularıyla karşı karşıyayız? Neden beyaz kod bildirimleri, üstelik de canımız pahasına işimizi yaptığımız ve de “alkışlandığımız” pandemi yıllarında bile katlanarak artmaktadır? Çöken sağlık sisteminin sorumlusu hekimler mi? Gittikçe büyüyen bu şiddet sarmalının yalnızca hekimlere ve sağlık emekçilerine değil toplumun sağlık hakkına da hasar verdiğinin farkında değil misiniz?”

İTİBARSIZLAŞTIRILIYORUZ!

Hekimlerin, gittikçe kötüleşen çalışma koşullarına ve özlük haklarına rağmen görevlerini yerine getirmeye çalıştığını belirten Dr. Kumaş, iflas eden sistemin tüm yükünün hekimlerin omzuna yıkıldığını, öte yandan yaşanan olumsuzluklarının sorumlusu olarak gösterildiklerini ve itibarsızlaştırılarak hedef gösterildiklerini söyledi.  “Sonuç olarak, sıradanlaşan şiddet olguları karşısında etkili bir önlem alınmadığını gören, yalnız bırakılan hekimler aidiyet duygularını yitiriyor, tükeniyor, emekliye ayrılıyor, istifa ediyor ve hatta ülkelerini terkediyorlar” ifadeleriyle hekimlerin yurtdışına artan şekilde göç ettiklerine dikkat çeken BTO Başkanı Dr. Kumaş, “Her gün 7 hekim yurtdışında kendine gelecek arıyor. Büyük şehirlerde, üçüncü basamak kamu hastanelerinde dahi kritik/özellikli branşlarda sağlık hizmeti sunumu durma noktasına geldi” sözleriyle durumun vehametini vurguladı.

DAHA OLAĞANÜSTÜ NE BEKLİYORSUNUZ?

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, açıklamasına şöyle devam etti: “Oysa ne yazık ki, hem sağlık emekçilerinin hayat hakkını hem de toplumun sağlık hakkını tehdit eden “sağlık ortamındaki şiddet” olgusunun, vekillerimiz tarafından olağanüstü bir toplantı gündemi olarak kabul görmediğine tanık olduk. Bir kez daha soruyoruz: Daha olağanüstü ne bekliyorsunuz? Siyaset üstü bir sorun olan sağlıkta şiddet Milletin Meclisinde değilse nerede çözülür? Bu toplantıya katılmayan, engel olan ve küçük siyasi ayak oyunlarına malzeme yapan siyasi partiler ve onların temsilcileri bizi hayal kırıklığına uğratmışlardır. Çözüm için çaba harcamayanlar bundan sonra yaşanacak şiddet olaylarının sorumlusu olarak anılacaklardır.”

ACİL ÖNLEMLER BEKLİYORUZ

Şiddetin sağlık emekçileri için bir ölüm-kalım meselesi haline geldiğini belirten Dr. Levent Tufan Kumaş, söz konusu koşullarda hekimlerin korkuyla, endişeyle görevlerini yapmalarını nasıl beklersiniz diye sordu ve ekledi: “Biliyoruz, şiddet çok yönlü çözüm gerektiren, çok boyutlu bir sorun. Ancak bizim sabrımız tükendi. Acil önlemlerin alınmasını, gerekli yasal düzenlemelerle birlikte caydırıcı yaptırımların uygulanmasını bekliyoruz.”

 

 

YURTDIŞINA GÖÇ YÜKSELİŞTE

BTO Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, hekimlerin yurtdışına göçünün de gittikçe arttığını belirrtti. 2021 yılının tamamında bin 405 hekimin Türk Tabipleri Birliği’nden yurtdışı için belge istediği bilgisini paylaşan Dr. Kumaş, 2022’nin ilk 7 ayında söz konusu belgeden isteyen hekim sayısının ise bin 402’yi bulduğunu söyledi.

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler