DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB 1 Mayıs 2023 İstanbul Programını Açıkladı: Emek Bizim, Gelecek Bizim!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), “Emek Bizim, Gelecek Bizim” sloganlı 1 Mayıs 2023 Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü İstanbul programını duyurdu.

TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın yer aldığı Beşiktaş Barbaros Meydanı’ndaki basın açıklamasına emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin yöneticileri ile üyeleri katıldı.

Basın açıklamasında ilk sözü alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu; İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarının işçi sınıfının, emekçilerin geleceğe yönelik kurucu iradesine sahne olacağını söyledi. “1 Mayıs ülkemizde hukuk tanımayan yasakçı zihniyetin simgesidir. Ama 1 Mayıs aynı zamanda emekçilerin değişim iradesidir. Yeni bir süreci hep birlikte 1 Mayıs meydanlarından başlatma irademizi ifade ediyoruz. Biliyoruz ki, 2023 1 Mayıs’ı Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak” diyen Çerkezoğlu, tüm İstanbul halkını 1 Mayıs’ta Maltepe Meydanı’na çağırdı.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil; deprem bölgelerinde yaşanan sorunlardan ve iktidarın yönet(e)meme durumundan söz etti. Yıllardır sürdürülen özelleştirme politikalarına bağlı olarak kamusal hizmetlerin tasfiyesinin depremi bir felakete dönüştürdüğünü belirten Kablan Yeşil, bu ülkede yok sayılmaya ve baskı ortamına karşı yükselen öfkenin 2023 1 Mayıs’ında alanlara yansıyacağını ifade etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ise 14 Mayıs seçimlerinin, değişimi ve yeniden inşayı birlikte başarabilecek günleri hatırlattığını kaydetti. Korur Fincancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz mücadeleden hiç vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Bundan sonrası için de haklarımızı almak için mücadeleye devam edeceğiz. Sömürüyü durdurmak için, neoliberal kapitalist patriarkal sistemin sona ermesi için mücadelenin devam etmesine ihtiyaç olduğunu her seferinde tekrarlamaktan yılmayacağız.”

Basın açıklamasının ardından Beşiktaş’ta bildiri dağıtımı yapıldı.

 

 

Alıntı: ttb.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler