Ekonomik krizin sorumlusu biz değiliz, hesabını da biz ödemeyeceğiz!

Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına seyyanen zammın verilmesi ve gruplandırma personelinin bakanlık kadrosuna alınması için Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamaya, Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bursa Tabip Odası, Bursa Aile Hekimliği Derneği, Bursa Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Hekim Birliği Sendikası, Ses Bursa Şubesi, Genel Sağlık İş Sendikası, HEKİMSEN, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ve temsilcileri katıldı.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş açıklama öncesi bir konuşma gerçekleştirdi. Sağlık meslek örgütleri adına Bursa Tabip Odası Saymanı Dr. Abdullah Karadağ bir basın açıklaması yaptı.

Açıklanan zammın geçinmeye yetmediğini vurgulayan sağlık emekçileri, özellikle Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) geçindirmenin artık mümkün olmadığını dile getirdi.


‘Ekonomik krizin sorumlusu biz değiliz, hesabını da biz ödemeyeceğiz’ vurgusunu yapan sağlık emekçileri, tüm memurlara verildiği söylenilen 8 bin TL seyyanen maaş artışı ve iyileştirmelerinin ebe, hemşire ve aile hekimlerine yapılmadığını belirtti.

Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala da, “Sağlık emekçilerinin sorun yaşadığını biliyoruz. Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışanların sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Eşit nitelikli sağlık sistemi için mücadelemiz mecliste devam edecek” ifadesini kullandı.


Basın açıklamasının tam metni ise şöyle;

Sayın basın mensupları ve çok değerli çalışma arkadaşlarımız,

Bugün yine özlük haklarımızdaki kötüye gidiş sebebi ile yanımızda görmek istediğimiz Bakanlık bürokrasisine uyarı görevimizi yapmak üzere toplandık. Bizleri yalnız bırakmayan Bursa Sağlık Platformu paydaşlarından Bursa Tabip Odası, Bursa Aile Hekimliği Derneği, Bursa Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Hekim Birliği Sendikası, Ses Bursa Şubesi, Genel Sağlık İş Sendikası, HEKİMSEN, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Ve Dayanışma Sendikası’na teşekkür ederiz

Başından beri, tek kalem ve insanca yaşam sürdürebileceğimiz maaş talebimiz oldu. Ancak bugün gelinen noktada görüyoruz ki; bırakın tek kalem maaşı, daha hesaplamaların nasıl yapılacağı bile tam belli olmayan bir karmaşa ve düzenleme ile karşı karşıyayız. Temel maaş, nüfus başı ödeme, teşvik, pozitif performans, negatif performans, ceza puanı sonucu yapılan kesintiler gibi birçok kalem neticesinde neredeyse hiçbirimiz, hak ediş tutarımızı net olarak bilemiyoruz.

Bilindiği üzere çalıştığımız Aile Sağlığı Merkezlerinin personel ve kira dahil tüm giderleri Aile Hekimlerine verilen cari gider ödemesi ile karşılanmaktadır. Son zamanlardaki personel, sarf malzeme, elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. birçok kalemdeki artış oranları herkesin malumudur. Kamu tarafından bizlere kiralanan binalarda bile % 70 – 80’lere varan artışlar yapılırken; bu giderleri karşıladığımız cari ödemelere sadece % 17 zam uygun görülmüştür. Özellikle asgari ücrete yapılan zamların bu cari ödenekler ile karşılanması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle carideki yetersiz artış ivedilikle düzeltilmeli; giderlerimizi karşılayabileceğimiz makul seviyelere getirilmelidir.

Bizler, tüm memurlara verdiğinizi söylediğiniz 8000 TL. seyyanen maaş artış ve iyileştirmelerini vermediğiniz ebe, hemşire ve aile hekimleriyiz.

Talebimiz, emekliliğe yansıyan, tek kalem, hesaplanabilir, keyfi şarta bağlanmamış maaş ödemesidir.

Birinci basamak sağlık çalışanları, sözleşmeli personel olmasına rağmen, 657 sayılı memuriyet kanununa göre disiplin cezalarına maruz bırakılıyoruz. Bizlerin denetim ve cezaları, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin performans kriterleri olmamalıdır. Bizlere usulsüz/uygunsuz ceza verip, gerekirse işten atarak maddi kazanç elde edilememelidir.

Lütfen artık anlayın. Aile hekimliği çalışanları, doktoruyla, ebesiyle, hemşiresiyle karşı taraf değildir. Sağlık sisteminin en temelinde yer alan, Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesinde en ön safhada çalışan sizlerden biridir. Ekonomik krizin sorumlusu biz değiliz, hesabını da biz ödemeyeceğiz.

 

BURSA TABİP ODASI

BURSA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ

BURSA AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI DERNEĞİ

HEKİM BİRLİĞİ SENDİKASI

SES BURSA ŞUBESİ

GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASI

HEKİMSEN

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI

 

Alıntı: bto.org.tr

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler