Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV Başındayız

Türkiye’nin dört bir yanında 15 Haziran Beyaz G(ö)REV eylemi gerçekleştiriliyor. Bursa Tabip Odası da, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla taleplerini bir kez daha kamuoyu ile paylaştı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) , Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekimsen, Kamu Diş Hekimleri Derneği KADHED), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabip-SEN, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Bursa Tabip Odası üyelerinin bulunduğu basın açıklamasını BTO Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş okudu.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen basın açıklamasının tam metni ise şöyle:

“Basına ve kamuoyuna;

Biz, “Başka Kamil Furtun’lar Ersin Arslan’lar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz” diyenler,

Biz, gecesi gündüzü olmayanlar,

Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar,

Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar;

Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler,

Biz, KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışanlar,

Tüm bu olumsuzluklara rağmen; Biz “giderlerse gitsinler”e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olarak BİZLER, milyonlar;

Yoksulluk sınırı altı ödemelere,

Bizleri ölümüne çalıştıranlara,

Sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür.

Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.

Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.

Emek Bizim Söz Bizim”

muhsin-gullu
Bursa Tabip Odası, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde de bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü’nün yaptığı açıklamadı talepler tekrar dile getirilirken, katılımın yüksek olduğu gözlendi.

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler