Haklarımız için hayatlarımız için hep birlikte haykırdık!

6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı anmak, sağlıkta şiddete dikkat çekmek ve yetkilileri harekete geçirmek için Bursa Tabip Odası, Genel Sağlık-İş, Dev Sağlık-İş, SES Bursa Şubesi, Bursa Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimliği Çalışanları Federasyonu, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hekimsen, Hekim Birliği, Tabip-Sen, Bursa Dişhekimleri Odası ve sağlık çalışanları ve hekimler Bursa Şehir Hastanesi önünde biraraya geldi. CHP Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan, Orhan Sarıbal ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun da katıldığı basın açıklaması geniş bir katılımla gerçekleştirilirken, “Bakan İstifa”, “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” ve “Korkmuyoruz, Yılmıyoruz, Hiçbiryere Gitmiyoruz” sloganları atıldı.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş basın açıklamasına, “Artık bu basın açıklamalarını yapmak istemiyoruz. Bu konuyla ilgili demeçler vermek istemiyoruz” sözleriyle başladı. Uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içinde olduklarını belirten Dr. Kumaş, iktidarı defalarca uyardıklarını, sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettiklerini belirtti.

“Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi” ifadelerini kullanan BTO Başkanı Dr. Kumaş, sorumluların kınamak dışında bu durumla ilgili bir adım atmadığını altını çizdi. Kınamanın bir işe yaramadığını, sağlıkta şiddet olgusunun ise çığırından çıktığını belirten Dr. Kumaş, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Beyaz Kod’ verilerini tüm taleplere rağmen kamuoyu ile paylaşılmadığını dile getirdi.

“Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır” sözleriyle cinayetin sorumlularına dikkat çeken Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Tufan Kumaş, “Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir” dedi.

Dr. Levent Tufan Kumaş açıklamanın devamından şunları söyledi: “

Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz: Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir.

Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir.Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz!

Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde biraraya gelen hekimler, şikayetlerini, taleplerini ve çözüm önerilerini paylaştı. Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü, Prof. Dr. Kayıhan Pala ile asistan hekimler ve akademisyenler söz alarak sağlık şiddet olgusunu konuştular.

Açıklamanın tam metni aşağıdadır;

Üzgünüz, Öfkeliyiz!

Sorumlulardan Hesap Soracağız!

6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak; bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi.

Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki; sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı “Beyaz Kod” verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır.

Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir.

Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz: Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir.

Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir.Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz!

Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler