Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın, Kamu Görevinden İhraç Edilmesi İşlemi İptal Edildi

Onur Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” Bildirisine İmza Attığı İçin Kamu Görevinden İhraç Edilmesi İşlemi Hukuka Aykırı Bulunarak, İptal Edildi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemde, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladığı için 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan, TTB ve İTO önceki dönem başkanlarından, İTO Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın ihracı hukuka aykırı bulundu.

Ankara 21. İdare Mahkemesi kararında özetle;

“Sarf edilen bazı görüş ve ifadeler kamu gücünü kullanan organlar nazarında kabul edilemez görülse bile hukukun üstünlüğüne dayanılarak oluşturulan demokratik bir toplumda kurulu düzene, politikalara ve uygulamalara karşı çıkan veya kamu gücünü kullanan organların eylemlerini eleştiren, onları kabul edilemez bulan fikirlerin serbestçe açıklanmasının gerektiği, bildirideki ifadelerin son derece sert olduğu kabul edilse bile bildirinin bir bütün olarak herhangi bir kişiyi veya resmî görevliyi doğrudan hedef almadığı, kamuoyunu yakından ilgilendiren bir konuda büyük bir toplumsal tartışmaya yönelik ifadeler barındırdığı, … sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kalabileceği,

… bir bütün olarak bakıldığında içeriği paylaşılmasa bile bildirinin ilan edildiği bağlam da dikkate alındığında terörün övülmesi, terörizme destek gösterisi, şiddet kullanımına, silahlı direnişe ya da başkaldırıya doğrudan veya dolaylı teşvik olarak nitelendirilmesinin mümkün görünmediği,

… bildiride o tarihlerde sürmekte olan çatışmaların sona erdirilmesi talebinin baskın olduğu, … açıklanan bir düşüncenin salt ağır olması, yetkilileri sert biçimde eleştirmesi, keskin bir dil kullanılarak ifade edilmesi ve hatta tek taraflı, çelişkili ve subjektif olması şiddete tahrik ettiği, topluma, devlete ve demokratik siyasal düzene yönelik olarak bir tehlike ortaya çıkarttığı ve buna bağlı olarak kişileri kanunlara aykırı eylemler yapmaya teşvik ettiği anlamına gelmeyeceği,

… bildiriye imza atmanın, davacının anılan örgüt ile irtibat ve iltisaklı bulunduğunu göstermeyeceği, … davacı hakkında terör örgütü ile iltisak veya irtibatlı olduğuna kanaat getirilmesini sağlayacak herhangi bir bilgi ve belgenin de olmadığı, açık veya gizli kaynaktan herhangi bir istihbari bilginin, tanık ifadesinin, ihbar veya şikayetin bulunmadığı”

gerekçesiyle iptal kararı vermiştir.

Böylelikle, imzalanan bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiği ve kamu görevinden çıkarma işleminin hukuka aykırı olduğu yargı organınca karar altına alınmıştır.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

 

Alıntı: istabip.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler