Sağlık Hakkımızın Korunması, Demokratik Haklarımızın Kullanılmasından Geçer

Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, veteriner hekimler ve veteriner sağlık çalışanları, hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, acilden radyolojiye tüm teknikerler, fizyoterapistler, laborantlar, ambulans şoförleri, tıbbi sekreterler, hizmetliler, özel güvenlikçiler kısaca tüm sağlık emekçileri olarak emeğimize, geleceğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için pandeminin başından bu yana gittikçe güçlenen bir mücadele programı yürütüyoruz.

“Tükeniyoruz” diye başladığımız, yaşamak ve yaşatmak isteğimizi kuvvetle dillendirdiğimiz, “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek emeğimize de sözümüze da sahip çıktığımızı vurguladığımız bu mücadele programında sözümüzü “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” diye tüm topluma yaptığımız çağrıya dönüştürdüğümüz; Ankara’da tüm sağlık emek ve meslek örgütlerinin, toplumun bir araya geleceği beyaz miting duyurusunu ve 29 Nisan itibariyle de miting alanı için başvurumuzu yapmıştık. Ancak iktidar nasıl bize insanca yaşayacak bir ücret, her türlü çalışma koşullarımızın düzeltilmesi ve topluma sağlıklı bir gelecek taleplerimizi yok saydıysa, Ankara Valiliği de bir araya gelmemizi, taleplerimizi demokratik yollardan güçlü bir şekilde dile getirmemizi engelleme çabası içinde olmuştur.

Pandemi boyunca tüm kesimlerin hak vereceği üzere zor şartlara rağmen halkımıza yönelik sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdüren tüm sağlık emekçileri olarak dün bizi alkışlayanların, bugün hak taleplerimizin dayanışmayı güçlendirdiği koşullarda demokratik haklarımızı nasıl engellendiklerinin bilgisini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık emekçilerinin mali, özlük ve demokratik hakları ve halkımızın daha nitelikli sağlık hakkı alması için 29 Mayıs’ta Ankara’da Beyaz Miting kararını nisan ayında almıştır. Sağlık emek ve meslek örgütleri tertip komitesi tüm yasal prosedürleri tamamlayarak Ankara Valiliği’ne 29 Nisan 2022 tarihinde miting için başvurmuştur. Ancak Ankara Valiliği ile görüşme taleplerimiz sürekli çeşitli bahanelerle ertelenmiş, muhataplarımız tüm mücadele sürecimiz boyunca yaptıkları gibi adeta bizlerden kaçmıştır. Son bir haftada sürekli değişen muhataplarla yapabildiğimiz görüşmelerimizde de mitingimize yönelik olumlu ya da olumsuz karar verilmemiş ve biz örgütlerin mitinge yönelik saha çalışması ve somut adımlar atması engellenmeye çalışılmıştır.

Mitingimize yönelik başvurumuzun üzerinden bir aya yakın zaman geçmesinin ardından, mitingimize üç gün kala Ankara Valiliği miting için ısrarla Kolej alanını istediğimiz halde, hiç uygun olmadığını belirttiğimiz Anıtpark’ı bizlere miting alanı olarak göstermiştir. Ayrıca miting saatlerimizi kısaltarak, miting alanına yürüyüş mesafemiz ve fiziksel hazırlık taleplerimizi de yok sayarak bize bu kararını iletmiştir. Biz sağlık çalışanlarının taleplerini, çalışma koşullarının olumsuzluklarını; sağlık kurumlarımızdaki sorunları, artık ücretsiz ve nitelikli sağlığa ulaşamayan halkı görmezden gelen iktidarın bir yansıması olarak valilik de bizleri antidemokratik yollarla görmezden gelmeye, yok saymaya, engellemeye çalışmıştır. Ankara Valisi’ne hatırlatalım; valilik tüm yurttaşlara karşı sorumludur, iktidar partisinin il başkanlığı değildir!

Her seferinde yetkililerin bekleyin tavrıyla karşılaşan biz örgütlerin mitinge yönelik motivasyonunu kırma, enerjisini boşa çıkarma çabaları boşunadır. Kızılay’dan Sıhhiye’ye, Abdi İpekçi’den Kolej’e hak arama alanlarını yurttaşa kapatan, yasalarla güvence altına alınan gösteri ve yürüyüş özgürlüğü önündeki bu antidemokratik engellemeler toplumsal düzene zarar vermeye yönelik hak ihlalidir. Daha dün Resmî Gazete’de gösteri ve yürüyüşlerin yapılmasına yönelik kısıtlayıcı önlemlerin bir nebze olsun gevşetildiği bir dönemde yasal haklarımızın engellenmesini kınıyoruz ve kabul etmiyoruz.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tümünü oluşturan hekimler, diş hekim, eczacılar, biyologlar, hemşireler, teknikerler, laborantlar, ambulans şoförleri, tıbbi sekreterler, hizmetliler, özel güvenlikçiler, özcesi hepimiz kendi haklarımızı ve halkımızın sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz. Her türlü engellemelere, bezdirme çabalarına inat toplumun tüm kesimleriyle birlikte hep birlikte sağlığımız, geleceğimiz ve özlük haklarımız için Anıtpark’ta olacağız. Baskıcı ve demokrasi düşmanı herkese hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha, en güçlü şekliyle göstereceğiz. Buradan tüm sağlık çalışanlarını, toplumu bir kez daha bizleri yalnız bırakmamaya; hep birlikte emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu çağrı sizin için, bizim için, hepimiz için…

Çağrıcı örgütler olarak toplumu “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” demek için 29 Mayıs tarihinde Ankara’da Anıtpark meydanında düzenleyeceğimiz Beyaz Mitingimize çağırıyoruz. Bizleri görmezden gelenlere, bizlerin emeğiyle ve geleceğimizle istediği gibi oynayabileceğini zannedenlere bundan önceki beyaz yürüyüşlerimizle, beyaz g(ö)revlerimizle verdiğimiz yanıtları, beyaz mitingimizle çok daha güçlü vereceğiz. Haklarımızı alana kadar pes etmeyeceğiz; topluma verdiğimiz nitelikli sağlık hizmeti için, emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi daha da büyüteceğiz.

 

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Tarım ve Orman Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

 

Alıntı: https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=1ac414c6-dcd0-11ec-b138-b664d2f14170

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler