SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Ek Ödeme Alabilmeleri İçin Girişimlerimiz Devam Ediyor!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), emekli hekimlerin aldıkları çok düşük emekli aylığının yükseltilmesi için uzun yıllardır türlü girişimlerde bulunmuştur. Bu kapsamda yasa tasarısı taslakları hazırlanarak siyasi partilere sunulmuştur. Bu girişimlerin sonucunda Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklikle bu kanuna tabi olanlar yönünden belirli koşullarda emekli aylıklarına ek ödeme yapılacağı düzenlenmiştir. Ancak eski adı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu hak tanınmadığı gibi, 2008 yılından sonra kamu görevine alınanlar da kapsam dışında bırakılmıştır. Bazı tabip odalarımızca bu grupta yer alan hekimler adına Anayasa’ya aykırılık iddialarımız ciddi bulunarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talebini de içerir şekilde pilot davalar açılmışsa da henüz bir sonuç alınamamıştır.

Öte yandan yasal düzenleme yapılması için görüşmeler sürdürülmüştür. 16.06.2022 tarihli 7411 sayılı kanun ile aynı hükümlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2008 yılından itibaren bu yasanın 4/c maddesine tabi olarak kamu idarelerinde görev yapanlar hakkında da uygulanacağı düzenlenmiştir. Ne yazık ki yine hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılarak ve hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışarak emekli olanlar bu haktan yararlandırılmamıştır.

Bu nedenle, bir kez daha yapılabilecek düzenlemeleri içerir yasa tasarısı taslağı hazırlanarak bazı milletvekilleri ile paylaşılmıştır. Bu sürecin takipçisi olduğumuzu meslektaşlarımıza saygı ile duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Yasa tasarısı taslağı için tıklayın.

 

Alıntı: bto.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler