TTB 75. Büyük Kongresi Yapıldı: “Hekim Emeğinin Değersizleşmesini ve Toplumun Yoksulluğa Mecbur Bırakılmasını Kabul Etmiyoruz!”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 75. Büyük Kongresi 8 Temmuz 2023 günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir yanından TTB Büyük Kongre delegelerinin, tabip odaları yöneticilerinin, hekimlerin ve tıp öğrencilerinin katıldığı kongreye Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş,  Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü, Bursa Tabip Odası Büyük Kongre Delegeleri; Dr. Güzide Elitez, Dr. Ersan Taşcı, Dr. Halil Alper Akın, Dr. Emel İrgil ve Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu’ndan Dr. Seçkin Kara da katıldı. 6 Şubat depremleri başta olmak üzere yaşamını yitiren hekimler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Divan seçimi ve kongre gündeminin oylanması sonrası TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı açılış konuşması yaptı.

Daha sonra 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan çalışma raporunu TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, mali raporu TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, denetleme raporunu Dr. Rüşan Sümbüloğlu sundu.

Kongrenin öğle arasında tüm katılımcıların yer aldığı bir basın açıklaması düzenlendi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin tarafından okunan basın açıklamasının tamamı için tıklayın.

Kongrenin öğleden sonraki bölümünde TTB Merkez Konseyi çalışma raporu ve mali raporu oybirliği ile aklandı. Seçili kurulların, kolların ve çalışma gruplarının geçmiş dönem aktarımları ve gündem değerlendirmeleri sonrası son bölümde önergeler sunuldu ve oylandı.

Kongrenin yapıldığı binaya “Enkaz altında kalmadığımız çalışma ortamları, umudu yitirmediğimiz çalışma koşullarında bu memlekette hekimlik yapmak için mücadeleye devam!”, “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!”, “Evde, işte, örgütte, olduğun her yerde kadına şiddeti engelle!” sloganlı pankartlar ile şiddete karşı hayata geçirilen “TTB Yanımda” tanıtım pankartları asıldı. Salonda ise “TTB’ye dokunma! Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz”, “Özlük haklarımız verilsin, sağlıkta şiddeti önleme yasası çıkarılsın!”, “Aile hekimlerinin istekleri herkes içindir, taleplerimizden ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz!”, “Depremzede asistan hekimlerin seslerini duyun!”, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!” pankartları yer aldı.

TTB 75. Büyük Kongresi, toplumsal sağlık mücadelesini örgütleme hedefinin bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi.

 

Alıntı: bto.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler