TTB, Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümü İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorduğu Soruların Yanıtsız Bırakılmasını Yargıya Taşıdı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), depremzede hekimlerin durumlarına ilişkin değerlendirme yapabilmek ve deprem bölgesinde sağlık politikalarının belirlenmesinde faydalanabilmek amacıyla 28 Mart 2023 günü Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazmış, 8 maddede sıralanan soruların yanıtlanmasını ve ilgili belgelerin verilmesini istemişti.

Başvurunun yanıt verilmeden gerekçesiz olarak reddedilmesi üzerine, TTB Hukuk Bürosu tarafından 19 Haziran 2023 tarihinde Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Dava dilekçesinde başvuru reddinin Bilgi Edinme Kanunu’na aykırı olduğunun altı çizildi.

TTB’nin yanıtlarını istediği sorular şöyle:

1- Meydana gelen depremler nedeniyle enkaz altında kalarak ya da yaralı kurtulduktan sonra hastanelerde toplam kaç sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Enkazlardan kaç sağlık çalışanı yaralı olarak kurtulmuştur?

2- Enkazın altında kalarak hayatını kaybeden ve yaralanan sağlık çalışanları açısından iş kazası bildirimi yapılmış mıdır?

3- Kamu ve özel kaç sağlık birimi hasar görmüştür ve bu hasar seviyeleri nedir? Hasarlı olarak tespit yapılan sağlık birimlerinde sağlık hizmeti sunumuna devam edilmekte midir?

4- Bakanlığınız bünyesinde kaç tane sahra hastanesi kurulmuş ve kaç sağlık çalışanı görevlendirilmiştir?

5- Kaç depremzede sağlık çalışanı tayin talebinde bulunmuştur? Bu tayin taleplerinin kaçı kabul edilmiştir?

6- Deprem bölgelerinde, özellikle kurulan çadır ve konteynır kentlerde olası muhtemelen bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasının engellenmesi amacıyla hangi tedbirler alınmıştır?

7- 18 Mart 2020 tarih 31072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulama Yönetmeliği ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda afet ve acil durumlarda tüm sağlık kurumlarının hazırlıklı olmasını sağlamak ve böyle bir durumla karşılaşıldığında hızlı etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla deprem bölgesinde alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına dair tespit yapılmış mıdır? Tedbirlerin uygulanmadığı sağlık birimleri açısından sorumlular hakkında işlem başlatılmış mıdır?

8- 18 Mart 2020 tarih 31072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulama Yönetmeliği ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda depremzede sağlık çalışanlarına psikososyal destek hizmeti verilmiş midir?

 

Alıntı: ttb.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler