TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 8 Nisan 2023 günü çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konsey üyeleri, TTB’nin kurul, kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcileri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

Divana TTB Aile Hekimleri Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan ile Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’ndan Dr. Ebru Demirel’in seçilmesiyle başlayan toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da bir açış konuşması yaptı.

Daha sonra TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, 8 Ocak-7 Nisan 2023 faaliyet raporunu sundu. Sunumun ağırlığını 6-20 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmalar oluştururken; bunun dışında TTB Merkez Konseyi hakkında açılan dava, hekimlerin özlük haklarına ilişkin yürütülen mücadele, kol ve çalışma gruplarının faaliyetleri, hukuki faaliyetler ve yayınlar sıralandı.

Dr. Vedat Bulut’un sunumu için tıklayın.

Deprem gündemli ikinci oturumda bölgede yürütülen çalışmalar aktarıldı, yapılması gerekenler üzerine tartışmalar yürütüldü ve bölgede görev alacak gönüllüler için öneriler oluşturuldu. Oturumda TTB Deprem Kriz Masası adına Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu’nun geçmişten bugüne faaliyetlerini ve deprem bölgesindeki raporlama çalışmalarını sundu.

Dr. Feride Aksu Tanık’ın sunumu için tıklayın.

TTB Deprem Kriz Masası adına Dr. Onur Hamzaoğlu da “Şubat 2023 Depremleri ve TTB” başlıklı bir sunum yaptı. TTB’nin ve işlevinden bahsederek sunumuna başlayan Hamzaoğlu, deprem bölgesindeki kurulan koordinasyon birimlerinin görevleri, faaliyetleri ve değerlendirmelerini aktardı.

Dr. Onur Hamzaoğlu’nun sunumu için tıklayın.

Toplantının üçüncü oturumunda tabip odalarının ara genel kurulları değerlendirildi. Daha sonra ise 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerine ilişkin tartışmalar yapıldı. Tartışmalar kapsamında özellikle yeni oluşacak siyasal düzlemde nasıl bir sağlık sistemi ve sağlık politikası için mücadele edileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

GYK toplantısı öneri, değerlendirme ve temenniler ile son buldu.

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler