TTB, Hekimlik Faaliyeti İçin Şirket Kurmuş Hekimlerden Ek Olarak Munzam Aidat Alınmaması İçin Dava Açtı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlik faaliyeti yürütmek amacıyla kurulmuş şirketlerden yıllık aidata ek olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından munzam aidat alınması üzerine 9 Kasım 2022’de işlemin yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde TTB’nin konuyla ilgili olarak TOBB’a yazı yazdığı, TOBB’un ise kendi kanununu işaret ederek “tacir” olanların ticari bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat ödeme yükümlülüğüne dikkat çektiği aktarıldı. Hekimlerin şirket kurmasının bir çalışma biçimi sonucu olduğu belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:
“Ancak hekimler tacir, hekimlik faaliyeti ticaret ve hekimlerin sağlık hizmeti sunumu sonucunda elde ettiği kazanç; ticari kazanç kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bu nitelikteki şirketlerin ticaret odasına üye olmaya zorlanması, aidat ve ticari kazanç üzerinden alınan munzam aidatın hekimlerden talep edilmesi kabul edilemez. Zira Türk Ticaret Kanunu’nun 12. maddesinin ilk cümlesi uyarınca ‘Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.’ Aynı yasanın 11. maddesinde ‘Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir’ şeklinde tanımlanmıştır.”

Gelir Vergisi Kanunu’na göre de hekimlik faaliyetlerinin ticari kazanç kapsamında olmadığına dikkat çekilen dava dilekçesinde, hekimlik mesleğinin ticari faaliyet olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin Danıştay kararına da yer verildi.

“Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, hekimlerin hekimlik mesleğini icra etmek amacı ile kurmuş oldukları şirketler dolayısıyla üyelik tesisi ve kendilerinden aidat ve munzam aidat alınması hukuka aykırıdır” denilen dilekçede dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

 

Alıntı: bto.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler