TTB Merkez Konseyi’nden Bursa’ya dayanışma ziyareti

Hekimlerin/sağlık emekçilerinin çalışma koşulları, özlük hakları ve sağlıkta şiddet gibi sağlık alanında yaşanan sorunların çözümü için Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), sağlık emek meslek örgütleri ile birlikte çalışmalarını başlattığı “Emek Bizim Söz Bizim” eylem süreci kapsamında yapılan il gezileri ve sağlık emekçileri ile buluşmalar Bursa’da devam etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık’ın olduğu heyette Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. L. Tufan Kumaş, BTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve SES Bursa Şubesi Başkanı İrfan Açık yer aldı.

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Bursa Mudanya Devlet Hastanelerindeki buluşmaların ardından Mudanya 1 Nolu Mütareke Aile Sağlığı Merkezi’nde sağlık emekçileri ziyaret edildi. Hekimler ve sağlık emekçilerinin görüş ve önerileri dinlendi. Dayanışma mesajları verildi.

Akşam Bursa Tabip Odası’nda düzenlenen, hekimler ve sağlık emek meslek örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıda hekim sorunları ve önümüzdeki eylem süreci ele alındı. Sağlıkta şiddet, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile süregelen piyasalaştırma politikaları, gittikçe kötüleşen mesleki çalışma koşulları, çoklu kriz ortamında artan hak kayıpları, hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılması gibi sağlık ortamında yaşanan çok sayıda sorun ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

 

Alıntı: bto.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler