TTB ODSH Kolu Hızlı Değerlendirme Çalışması

6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 10 ilimizde sağlık hizmetleri de çok zarar görmüştür. Türk Tabipleri Birliği (TTB); sağlık emek ve meslek örgütleriyle bir kriz masası oluşturmuş; Adana Tabip Odası, lojistik ve koordinasyon merkezine dönüştürülmüştür. Bu çalışmaların sonucunda bölgedeki hekimler ve sağlık emekçileri ile iletişim sağlanmıştır. Kriz Masası, sağlık emekçileri ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimizle koordinasyon içinde çalışmalar yürütmektedir.

TTB Kriz Masası’nın bileşenlerinden TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu’nun temel amacı, depremden etkilenen bölgelerdeki “hızlı değerlendirme” çalışmalarıyla durum tespiti yapmak; bu tespitleri Sağlık Bakanlığı ve kamuoyu ile paylaşarak sağlık hizmetlerinin yeniden işler hale getirilmesine katkı sunmaktır. Bu amaçla TTB ODSH Kolu ekiplerinin hazırladığı hızlı değerlendirme formunu ekte iletiyoruz.

Odamızdan bölgeye gitmek isteyen ODSH Kolu çalışması için gönüllülerin bu formların ışığında yapacakları değerlendirmeler; birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin durumunu ve yerellerdeki farklı somut gereksinimleri saptamamıza yardımcı olacaktır.

Odamızın gönüllü hekimlerin listesini TTB Merkez Konseyi’ne iletmesinin ardından gereksinim olan bölgelere hekimlerin görevlendirmesi süreci, bölgelerde koordinasyon için sorumluluk üstenen Ankara, İstanbul ve İzmir Tabip Odaları sorumluları ile de paylaşılarak TTB Kriz Masası tarafından planlanacaktır.

Bölgede değerlendirme yapmak isteyen gönüllüler için ODSH eğitim ekibi tarafından “Hızlı Değerlendirme Eğitimi” verilecektir.

Gönüllü olmak isteyen meslektaşlarımızın (ad-soyad, e-mail, Cep telefonu) 14 Şubat 2023 Salı gününe kadar Odamıza başvurmalarını rica ederiz.

 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

İletişim:

Telefon: 0224 453 52 10

E-mail: bto@bto.org.tr+

Whatsapp 0530 524 40 89

Deprem Sonrası Hızlı Değerlendirme İçin İlk Dönem Formuna ulaşmak için tıklayınız

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler