TTB Özel Hekimlik Kolundan Hekimlere Mektup: Serbest Çalışma Hakkımız Engellenemez!

Değerli meslektaşım,

6 Ekim 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak sadece muayenehanesi olan 7000 hekimi değil, serbest çalışma hakkını hayatının bir döneminde kullanmak isteyebilecek 185 bin hekimin ve tıp öğrencisinin anayasal hakkına darbe indirilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği olarak, sağlık sistemimizi hastane zincirlerinin sömürüsüne terk eden bu düzenlemeye karşı gerekli hukuki süreçler ivedilikle başlatılmıştır. Basın açıklamaları, kamuoyuna açık protesto eylemleri ve sosyal medya etkinlikleri ile de toplum ve hekimler arasında farkındalık yaratılmıştır.

Anayasal haklarımıza ve yasalara aykırı bir şekilde hazırlanan bu yönetmeliğe karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük hekim göçü yaşanıyor. Hekim göçünün nedenlerini hepimiz biliyoruz; Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın “Sağlıkta Ranta Dönüşüm”e yol açması, şiddetin artması ve çökmüş performans sistem ile mesleki barışımızın bozulması olarak özetleyebiliriz.

Güvencesiz çalışma koşulları altında, hekim emeği ucuz işgücü haline getirilmiş ve sermayeye peşkeş çekilmiştir. Şehir hastaneleri ile kamu kaynakları hortumlanmıştır. Son olarak bu yönetmelik ile de serbest çalışmaya yönelmiş veya yönelecek hekimler, büyük sağlık sermayesinin kıskacına alınmak istenmiştir.

TTB ve TTB Özel Hekimlik Kolu olarak bugüne kadar mücadele ettiğimiz bu yıkım projesinin son halkası olan bu yönetmeliği kabul etmiyoruz.

Örgütlü gücümüz ile siz serbest çalışan veya çalışacak meslektaşlarımızın haklarını korumak için her türlü yasal girişimde bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz.

Bu düzenlemeler geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtir, TTB çatısı altında sizlerin de katkılarınızı bekler, çalışmalarınız da başarılar dileriz.

 

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu

 

Alıntı: ttb.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler