TTB’den Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümünde ve Sağlık Politikalarının Belirlenmesi Soruları

TTB’den Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümünde ve Önümüzdeki Dönem Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Faydalanmak İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorular

Türk Tabipleri Birliği (TTB), depremzede hekimlerin durumlarına dair tespit ve değerlendirme yapabilmek, deprem bölgesinde ilerleyen dönem sağlık politikalarının belirlenmesinde faydalanabilmek amacıyla 28 Mart 2023 günü Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazdı.

Depremlerde yaşanan ağır yıkım ve sağlık sisteminin gördüğü zarar nedeniyle önümüzdeki süreçte ikincil sağlık sorunları ve sağlığın belirleyicilerine yönelik ciddi tehditler yaşanabileceği belirtilen yazıda; aşağıdaki soruların yanıtlanması ve ilgili belgelerin verilmesi talep edildi:

  1. Meydana gelen depremler nedeniyle kaç sağlık çalışanı enkaz altında kalarak ya da yaralı kurtulduktan sonra hastanelerde hayatını kaybetmiştir? Kaç sağlık çalışanı enkazlardan yaralı olarak kurtulmuştur?
  2. Enkazın altında kalarak hayatını kaybeden ve yaralanan sağlık çalışanları açısından iş kazası bildirimi yapılmış mıdır?
  3. Kamu ve özel kaç sağlık birimi hasar görmüştür ve bu hasar seviyeleri nedir? Hasarlı olarak tespit yapılan sağlık birimlerinde sağlık hizmeti sunumuna devam edilmekte midir?
  4. Bakanlığınız bünyesinde kaç tane sahra hastanesi kurulmuş ve kaç sağlık çalışanı görevlendirilmiştir?
  5. Kaç depremzede sağlık çalışanı tayin talebinde bulunmuştur? Bu tayin taleplerinin kaçı kabul edilmiştir?
  6. Deprem bölgelerinde, özellikle kurulan çadır ve konteynır kentlerde olası muhtemelen bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasının engellenmesi amacıyla hangi tedbirler alınmıştır?
  7. 18 Mart 2020 tarih 31072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulama Yönetmeliği ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda afet ve acil durumlarda tüm sağlık kurumlarının hazırlıklı olmasını sağlamak ve böyle bir durumla karşılaşıldığında hızlı etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla deprem bölgesinde alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına dair tespit yapılmış mıdır? Tedbirlerin uygulanmadığı sağlık birimleri açısından sorumlular hakkında işlem başlatılmış mıdır?
  8. 18 Mart 2020 tarih 31072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulama Yönetmeliği ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda depremzede sağlık çalışanlarına psikososyal destek hizmeti verilmiş midir?

Yazının tamamı için tıklayın.

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler