TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili Sağlık Bakanlığı’na Dava

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 12 Ağustos 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, hekimlerin haklarını ihlal edip çalışma barışı bozabilecek nitelikte olan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ne 5 Ekim 2022 günü dava açtı.

Dava dilekçesinde, keyfiyete varan takdir yetkisi kullanılarak iş barışını bozacak, adalet ve eşitlik ilkeleriyle açıklanamayacak bir şekilde branşlar ve meslekler arasında fark yaratıldığı vurgulandı. Bakanlığın sağlık hizmetini bütünlüklü olarak değerlendirmeyen, nitelik yerine niceliğe önem veren bakış açısı ile bir yönetmelik hazırladığının belirtildiği dilekçede hizmete katkının doğrudan doğruya yüksek gelir getiren faaliyet olarak ele alındığı ifade edildi. Pratisyen hekimliğe, koruyucu sağlık hizmetlerine ve temel bilimlere verilen emeğin düzenlemelerde değerli görülmediği kaydedilen dilekçede; adalet ve eşitlik ilkeleri ile bağdaşmayan “Ek-2 Hizmet Alanı Kadro Unvan Katsayıları”, “Ek-3A Taban Ödeme Katsayıları” ve “Ek-3B Taban Ödeme Katsayıları”na ilişkin bir kısım düzenlemelerin iptali istendi.

Geçmişte hukuka aykırılık tespiti yapan yargı kararları bulunduğu hatırlatılan dilekçede, buna rağmen yeniden disiplin cezası alanlara taban ödeme yapılmamasına ilişkin getirilen düzenlemenin ikinci bir yaptırım anlamına geldiği, bir kişiye aynı eylem nedeniyle birden fazla ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğu da belirtildi.

Dilekçede ayrıca yasaya göre sağlık tesisine fiilen katkı yapmanın ek ödemenin yapılmasında dikkate alınacak bir unsur olmadığının da altı çizildi. İzin sürelerinin tamamında ek ödeme yapılmaması düzenlemeleri ile temel mevzuatta öngörülmeyen bir çalışma şekli olarak getirilen mesai dışı çalışmanın yaşam, sağlık, dinlenme gibi hakları düzenleyen Anayasa maddelerine ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu dile getirildi.

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler