TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili YÖK’e Dava

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Eylül 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, hekimlerin haklarını ihlal edip çalışma barışı bozabilecek nitelikte olan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe 5 Ekim 2022 günü dava açtı.

İdari mesaisini tamamlamasına karşın üniversite öğretim üyesi hekimlere taban ödeme yapılmayacağına dair düzenlemenin Anayasa’ya ve yasaya aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede Danıştay’ın ve Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararlarına atıf yapıldı.

Yönetmeliğe dayanak olan 2547 sayılı kanuna göre değişikliklerin 1 Temmuz 2022 ve 15 Temmuz 2022’de yürürlüğe girmesi gerektiğine, buna karşın yönetmelikte 1 Ağustos 2022 tarihinin belirlendiğine dikkat çekilen dilekçede şöyle denildi:

“Kanun koyucu, çalışanların mali haklarına ilişkin yapılan değişikliğin yürürlük tarihini açıkça belirlemiş ve yönetmelikle yapılacak düzenlemeye dair farklı hüküm de belirlenmemişken davalı idarece düzenleyici işlemin geriye doğru yürürlük tarihinde bir ay fark yaratılmış ve çalışanların parasal hakları eksik verilerek mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. Kanunun açık düzenlemesi hilafına, gerekçesiz olarak yürürlük tarihinin değiştirilmesi dava konusu işlem ve dayanağındaki açık hükümler nedeniyle idarenin takdir hakkı içinde olmadığından hukuka aykırı olup iptali gerekir.”

Dilekçede idari işlemin uygulanmasının telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği nedeniyle yürütmenin durdurulması da istendi.

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler