Yüz Binler 1 Mayıs Alanlarındaydı: Emek Bizim, Gelecek Bizim!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) çağrısıyla yüz binler, “Emek Bizim, Gelecek Bizim” sloganıyla ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs için alanlardaydı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de farklı illerdeki 1 Mayıs mitinglerine katılım sağladı.

Mitinglerin merkezi adresi İstanbul Maltepe Meydanı’ydı. Yüz binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs mitinginde ekonomik krize bağlı olarak yaşanan yoksulluğa ilişkin pankart ve dövizler öne çıktı. Emekçiler grev yasaklarına, düşük ücretlere, örgütlenme haklarının önündeki engellere karşı hak taleplerini alana yansıttı. Mitinge kadın mücadelesinin etkin bir katılım gösterdiği de görüldü.

Mitingde bir konuşma yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı; bu 1 Mayıs’ta emekçileri zapturapt altına almaya çalışanlara, memleketi enkaz altında bırakanlara inat emekle, sözle, örgütlü dayanışmayla mücadele sözünün her zamankinden güçlü ve kararlı olması gerektiğini söyledi. Haklara sahip çıkmanın ve yaratılan yıkımı durdurmanın emekçilerin ellerinde olduğunu söyleyen Korur Fincancı, TTB olarak özgür ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşamak, tüm insanların toplumsal ve siyasal iyilik halini sağlamak için mücadeleye hazır olduklarını söyledi. Korur Fincancı sözlerini şöyle noktaladı:

“Cumhuriyetin ikinci yüzyılına ilk yüzyılda yüzleşemediklerimizle, en uzun çalışma saatleri, en fazla ölüm, en düşük ücretlere, bu kölelik düzenine bizi mahkum eden, kar hırsı gözünü bürümüş, olağandışı durumlarla baş etme becerisinden uzak, afetleri felaketlere dönüştürmekten zerre kaçınmayan, bizleri susturmak sindirmek adına türlü yalanla hapse atan güvenlikçi bir olağanüstü hal rejimi altında girerken, tam da şimdi doğayı talan edip yaşamlarımıza el koymaktan çekinmeyenlerle karşılaşma zamanıdır. Nazım Hikmet’in işaret ettiği gibi; ‘Dün erkendi, yarın geç/ zaman tamam bugün.’ Emek bizim, söz bizim; gelecek hepimizin! Birlikte değiştireceğiz!”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu; yıllardır haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, talanın, yalanın, yasakçılığın egemen olduğu bir rejime yaşadıklarını ve her geçen yıl yoksullaştıklarını söyledi. 2023 1 Mayıs’ının yeni bir başlangıç için tarihsel bir öneme sahip olduğunu belirten Çerkezoğlu, 14 Mayıs’tan başlamak üzere haramilerin saltanatını yıkarak eşitliğin, kardeşliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve emeğin hakim olduğu bir Türkiye’yi inşa edeceklerinin altını çizdi.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil; savaşa ve militarizme karşı barışın, faşizme karşı demokrasinin, nefret politikalarına karşı eşitliğin, sermayeye karşı emeğin öfkesiyle alanda olduklarını söyledi. “Ancak bu böyle gitmez” diyerek 1 Mayıs alanlarını doldurduklarını ifade eden Kablan Yeşil, “Hepinizi 15 Mayıs sabahında el ele çiçekli sabahlara uzanmanın umudu ve coşkusuyla selamlıyorum” diye sözlerini noktaladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz; Gezi Davası mahpusları başta olmak üzere iktidarın tüm baskılarına, zorbalığına, şiddetine boyun eğmeyenlere selam göndererek konuşmasına başladı. Tarihi bir seçimin eşiğinde olduklarını kaydeden Koramaz, bu seçimlerde laikliği, özgürlüğü, eşitliği, kadın haklarını, barışı, doğayı savunacaklarını ve ülkenin üzerine bir kabus gibi çöken tek adam rejimine karşı aydınlığı tesis edeceklerini dile getirdi.

TDB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tarık İşmen; emekçilerin dayanışma, hak arama, eşit paylaşım ve hakça bir düzen taleplerini bu 1 Mayıs’ta da dile getirdiğini belirtti. Güvensiz ve güvencesiz çalışmanın, sendikasızlaştırmanın, korku ve baskının, yoksulluk ve açlığın hakim kılınmaya çalışıldığını vurgulayan İşmen, emek sömürüsünü sonlandırmak, üretenlerin ülkenin zenginliğinden hak ettiği payı almasını sağlamak için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmalarının ardından ortak 1 Mayıs metni Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak okundu. Miting, 1 Mayıs korosunun marş ve şarkılarıyla son buldu.

 

 

 

 

Alıntı: ttb.org.tr

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler