Bursa Tabip Odası: Emekli Hekimler Geçinemiyor!

Bursa Tabip Odası, emekli hekimlerin açlık sınırının altında maaşlarla mücadele verdiğini ve sağlık alanındaki bu adaletsizliğe son verilmesi gerektiğini açıkladı.

Bursa Tabip Odası, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 12.30’da Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında emekli hekimlerin hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşmaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Açıklamaya; Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü, Bursa Tabip Odası Emekli Hekimleri Komisyonu adına Dr. Ali Erdal Baççıoğlu, Bursa Tabip Odası geçmiş dönem başkanlarından Dr. Ahmet Doğan, Dr. Güzide Elitez, Dr. Ertuğrul Aydın, Dr. Levent Tufan Kumaş ve Bursa Tabip Odası Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu Başkanı Dr. Seçkin Kara katıldı.

Bursa Tabip Odası adına açıklama yapan Dr. Kenan Ergus, “Ülkemizde çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı 2002 yılında yüzde 36,6 iken, 2023 yılında yüzde 55,3’e yükselmiştir. 2002 yılında emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,4 iken, 2024 yılının başında bu oran yüzde 27,7’ye gerilemiştir. Bu artış sadece emekli hekimlerin değil ülkemizdeki tüm emeklilerin geçinmek için çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını göstermektedir. Her geçen yıl şiddetini arttıran emek karşıtı düzenlemelerin, uygulanan ekonomik politikaların vebalini milyonlarca insan çekmektedir” dedi.

BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan hekimlerin maaşları arasındaki farkın, emekli hekimler arasındaki eşitsizliği ve ayrımı daha da derinleştirdiğini vurgulan Dr. Kenan Ergus, “Emekli hekimlerimizin insanca yaşam koşullarına kavuşabilmesi için, acil olarak taleplerin yerine getirilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunuyoruz” ifadesinde bulundu.

Basın açıklaması metninin tamamı şu şekilde;

Ülkemizde emekli hekimlerimizin yaşadığı ekonomik zorluklar artık katlanılamaz düzeye gelmiştir. Enflasyonun erittiği emekli maaşları ile temel yaşam ihtiyaçları dahi karşılanamaz durumdadır. Yetkililere soruyoruz:

Hayatları boyunca özveriyle çalışmış, meslek hayatları boyunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış emekli hekimlerimize açlık sınırının altında maaş vermek hak mıdır?

2023 yılında İstanbul Tabip Odası tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 65 yaş üstü 700’ü aşkın emekli hekim, maaşlarının yetersizliği ve aralarındaki maaş farklarından şikayet etmiştir. Ankara Tabip Odası’nın yaptığı bir araştırmaya göre ise yaklaşık her 4 hekimden 3’ü emekli olduktan sonra geçinebilmek için çalışma hayatına devam ediyor sonucu çıkmıştır. Ülkemizde çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı 2002 yılında yüzde 36,6 iken, 2023 yılında yüzde 55,3’e yükselmiştir. 2002 yılında emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,4 iken, 2024 yılının başında bu oran yüzde 27,7’ye gerilemiştir. Bu artış sadece emekli hekimlerin değil ülkemizdeki tüm emeklilerin geçinmek için çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını göstermektedir. Her geçen yıl şiddetini arttıran emek karşıtı düzenlemelerin, uygulanan ekonomik politikaların vebalini milyonlarca insan çekmektedir.

Emekli hekimler, geçimlerini sağlamak için tekrar işgücü piyasasına dahil olmak zorunda kalmakta, özel hastaneler veya ortak sağlık güvenlik birimlerinde (OSGB) düşük ücretlerle, uzun çalışma saatleri ve uygunsuz çalışma koşulları altında çalışmaktadır. Farklı sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan hekimler arasındaki maaş eşitsizlikleri de kabul edilemez boyutlardadır. BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan hekimlerin maaşları arasındaki fark, emekli hekimler arasındaki eşitsizliği ve ayrımı daha da derinleştirmektedir.

Emekli hekimlerimizin insanca yaşam koşullarına kavuşabilmesi için, acil olarak şu taleplerin yerine getirilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunuyoruz:

Emekli hekim maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Hekimlik mesleği, toplumsal faydası ve değeri bakımından tartışılmaz ve karşılaştırılamaz nitelikte olup, emekli hekimlerimize de hak ettikleri bir aylık bağlanmalıdır.

Gelir adaletsizliği giderilmelidir. Farklı sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan hekimler arasındaki maaş farklılıkları düzeltilmeli ve tüm kurumlar için yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.

Ek ödemeler, tüm emekli hekimleri kapsamalıdır. Çalışan-çalışmayan ayrımı gözetilmeden tüm emekli hekimlere ek ödemeler yapılmalıdır.

Maaş kesintilerine son verilmelidir. SGK emeklisi hekimlerin çalışması durumunda maaşlarından yapılan yüksek kesintiler kaldırılmalıdır.

7200 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Çalışan ve emekli tüm hekimlere yönelik olarak bu gösterge ayrımsız şekilde uygulanmalıdır.

Evde bakım hizmetleri ve huzurevi gereksinimleri için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Emekli hekimlerin bu konudaki ihtiyaçları bir an önce karşılanmalıdır.

Bursa Tabip Odası olarak, emekli hekimlerimizin hak ettiği yaşam standartlarına kavuşabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi kararlılıkla belirtiyoruz. Henri Lefebvre’den dediği gibi “Emeklilik, kapitalizmin insafına bırakılamayacak kadar hayati bir haktır.”

Saygılarımızla,

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu

Alıntı: bto.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler