PwC: Sağlığı etkileyen sosyal faktörler, modern tıptaki ilerleyişin hızını kesiyor

Raporda, “Alışkanlıklarımızdan ve sosyal faktörlerden kaynaklanan hastalıklardaki artış, hem gelişmiş hem de az gelişmiş ülkelerde sağlık bütçelerini tehdit ederken, modern tıbbın gücünü gölgeliyor” ifadeleri yer aldı.

PwC’nin yeni raporunda sağlıkta sosyal faktörlerin öne çıktığı bir dünyada başarılı olmak için atabilecek 5 önemli adıma yer veriliyor. Araştırma, sağlık sektörü liderleriyle mülakatlar ve birçok vaka çalışmasının yanında PwC Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen küresel anket çalışmasına dayanıyor.

PwC Türkiye Sağlık, İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörü Lideri Ediz Günsel, araştırmayı “Rapor, insanların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesini engelleyen sosyal, ekonomik ve çevresel etkenlerin nasıl belirlenebileceği ve bu etkenlere nasıl çözüm bulunabileceği üzerinde duruyor. Teknoloji sayesinde modern tıpta önemli ilerlemeler olmakla birlikte insanların nerede yaşadıkları, çalıştıkları ve zaman geçirdiklerine bağlı olarak sağlığın sosyal belirleyicileri bu ilerlemeyi etkileyebiliyor. Raporda, kurumların bu sosyal belirleyicilerden faydalanarak daha sağlıklı toplumlar inşa etmek üzere atabilecekleri adımlara yer veriliyor.” sözleriyle değerlendirdi.

Rapora göre, sağlık sistemlerinin ve kamunun erken müdahalesi ile obezite ve diyabet başta olmak üzere kronik hastalıkların ilerlemesi durdurulabilir veya tamamen engellenebilir.

Sağlığın sosyal belirleyicilerini yönetmek: Harekete geçmek için beş adım

PwC, sağlık sektörü paydaşlarının sağlığı etkileyen sosyal faktörlere dair stratejiler geliştirmesine yardımcı olmak için beş adım belirledi:

Ortak beklenti yaratmak

Çoğu sağlık sektörü paydaşının sosyal belirleyicilerin üzerinde pek durmadığının belirtildiği raporda PwC Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün 2019’da gerçekleştirdiği küresel tüketici araştırmasına katılanların sadece yüzde 43’ü doktorlarının sosyal faktörlerden söz ettiklerini belirtiyor. Hemşireler, eczacılar ve diyetisyenler gibi diğer sağlık sektörü çalışanları ise sosyal belirleyicilere doktorlara kıyasla çok daha az değiniyor ki bu durum sağlık çalışanlarının çok daha kapsamlı bir şekilde sürece dahil edilmeleri için bir fırsat sunuyor. Her bir paydaşa, hastalıklara engel olmanın uzun vadede faydaları gösterilerek, sağlık sistemindeki tüm paydaşlar bir araya getirilebilir.

Paydaşların ortak hedeflere yönelik birlikte çalışmasını sağlayacak bir çerçeve oluşturmak

“Paydaşlar bir araya geldiklerinde birinden farklı misyon, motivasyon ve perspektife sahip olmalarından kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmeli” denilen rapora göre tüketiciler sorunsuz bir deneyim için sağlık hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya doğru ilerlemesini bekliyorlar.

Karar alma süreçlerinde verilerden yararlanmak

Rapora göre, öngörüye dayalı analitik hem bireysel davranışlar hem de toplumların davranışlarını göz önünde bulundurmak için kullanılabilir. Çoğu tüketici değişim için bireysel bir sorumluluk hissetse de, PwC’nin Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün 2019 küresel tüketici araştırmasına katılanların yüzde 47’si sağlık hizmeti sunan kurumların hastaların hastalık öyküsüne göre gelecekte hangi sağlık hizmetlerine ihtiyaçları olabileceğine yönelik tahminlerini paylaşmadıklarını belirtiyor. İnsanların motivasyonları olsa dahi, sıklıkla kronik durumları önleyecek bilgi ve araçlardan yoksun oldukları görülüyor.

Toplumu anlamak ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek

“Sağlığın sosyal belirleyicilerine yönelik stratejiler insanların yaşama ve çalışma şekillerini temel almalı” şeklinde belirtilen raporda “Küresel tüketici araştırması katılımcılarının yüzde 56’sı sağlığını desteklemek için akıllı telefonlarını kullandığını veya kullanmayı planladığını ifade etse de teknoloji ancak benimsenirse ve teknolojiyi kullanması beklenen kişiler bu teknolojilere güvenirse etkili olur. Perakendeciler, teknoloji sağlayıcıları, evde sağlık hizmeti çalışanları ve eğitimciler tüketicilere ulaşmak için yeni kanallar bulabilir.” denildi.

Ölçmek ve yeniden düzenlemek

Rapora göre ayrıca Batı Sidney’de, bölge halkında diyabeti önleme sorumluluğunu üstlenmiş bir grup, kilo ve HbA1C seviyelerini düşürmek gibi ölçülebilir hedefler belirledikten sonra hangi müdahalelerin işe yaradığını ölçmek ve maliyetleri takip etmek üzere bir diyabet programı raporlaması geliştirdi. Bu program, yılsonu inceleme raporu oluşturmak ve sonraki yılın planını yapmak, strateji ve yatırımlarını geliştirmelerine yardımcı oldu.

Kaynak: medimagazin.com.tr

 

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler