TTB AHEK ve SES’in “Vergide Adalet” Eylemleri 15. Haftasında: Bir Bayrama Daha Vergi Kesintileri ile Giriyoruz, Vergide Adalet İstiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) başlattığı, illerde sağlık emek-meslek örgütlerinin de katılım sağladığı “Aile Hekimliği ve Sağlık Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” başlıklı eylemler, 15. haftasında devam etti.

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları birçok ilde basın açıklamaları düzenledi, pankartlar ve dövizler taşıdı, kokartlar taktı. Eylem süreci için hazırlanan görseller de ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki açıklamalara katıldı.

“Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek.

İllerde okunan basın açıklaması şöyle:

Bir Bayrama Daha Vergi Kesintileri ile Giriyoruz,
Vergilerimiz Kimlere Gidiyor Bilmek İstiyoruz,
Vergide Adalet İstiyoruz!

Bugün 12 Haziran 2024. Üç gün sonra ücretlerimizi alacağız ve peşinden bir bayrama daha gelir kaybı ile gireceğiz. Her ay artan enflasyon, her ay azalan gelir ve bu ay yine yoksullaşacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tüm ekonomik krizi biz, ücreti ile geçinmeye çalışanların sırtına yıkmaya devam edecek. Dört ayı geçti, her hafta soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz: Vergide adaleti ne zaman sağlayacaksınız?

Bakanlar özel jetlerle seyahat etmekten bile vazgeçmemişken, tasarrufun bizden yapılmasını kabul etmiyoruz. Yoksulluk sınırı altında bir ücretle çalışanın ücretinin üçte birinin vergi olmasını kabul etmiyoruz. Devasa karlar açıklayan bankalardan, şirketlerden %15 vergi alınırken, bizlerden %35 vergi kesintisi olmasını kabul etmiyoruz. Yediğimizden içtiğimize, giydiğimizden yattığımız yere her şeyden, ödediğimiz her faturadan zaten vergi kesilirken bir de üzerine ücretlerimizden %35 vergi kesilmesini kabul etmiyoruz. Önümüzdeki ay yapılacağı söylenen zammı göremeden vergi kesintisi ile bizden alınmasını kabul etmiyoruz. Vergide adalet istiyoruz!

Geliri bir avuç sermayedar elde ediyor, vergileri biz ücretliler veriyoruz!

Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: “Geçtiğimiz yıl ödenen toplam gelir vergisinin %92,1’i kaynakta tevkifat yoluyla tahsil edilmiştir. Bu tahsilatın da %62,3’ü tek başına ücretlilerden yapılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında muhtasar beyanname ile bildirilen 720 milyar 208 milyon liralık gelir vergisinin 448 milyar 832 milyon lirası sadece ücretlilerden kesilen gelir vergisidir.”

Yani 2023 yılında toplanan gelir vergilerinin %62’si biz ücretlilerden kesilmiştir. Başta halkımız olmak üzere tüm ücretli çalışanlara soruyoruz: Geçen sene bu ülkenin gelirinin %62’sini siz mi elde ettiniz de verginin %62’sini siz veriyorsunuz? Ülke büyüdüğü, ekonomik krizden çıkış yoluna girdiğimiz söylenirken bu büyümeden bizim payımıza ne düşüyor?

Bizden toplanan vergiler bir avuç müteahhidin, bir avuç sermayedarın kasasına aktarılıyor. Vergide adalet olmadığı için aylarca hastanelerde randevu kuyruğunda bekliyoruz. Vergide adalet olmadığı için daracık aile sağlığı merkezlerinde sağlık hizmeti almaya çalışıyoruz. Vergide adalet olmadığı için emekliler 10 bin lira alıyor. Vergide adalet olmadığı için her gün saatlerimizi kalabalık toplu taşıma araçlarında geçiriyoruz. Vergide adalet olmadığı için çocuklarımıza kreş yapılmıyor, okul yapılmıyor. Vergide adalet olmadığı için bu kavurucu sıcaklarda nefes alacak bir parkımız bile yok. Vergide adalet olmadığı için hastalandığımızda tedavi olacak yer bulamıyoruz. Vergide adalet olmadığı için HPV aşısı olamıyor, kanser oluyoruz. Vergide adalet olmadığı için boğmaca aşısı alamıyor, bebeklerimizi kaybediyoruz. Vergilerin neredeyse hepsini biz ödüyoruz ama toplanan vergiler bize harcanmıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 15. haftada yeniden soruyoruz:

  • Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?
  • Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Onlardan ne zaman vergi alacaksınız?
  • Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?
  • Şirketlerin Vergi muafiyet ve istisnalarını gözden geçirdiğinizi ve bunu iki hafta içinde açıklayacağınızı söylemiştiniz. Bir ay geçti gözden geçirmeniz ne zaman bitecek?
  • Tüm çalışanların emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
  • Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?
  • Vergide adaleti sağlamak için ne zaman bir adım atacaksınız?
  • Halktan topladığınız vergileri yurttaşların eğitimine, sağlığına, barınmasına, beslenmesine ne zaman ayıracaksınız?

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının hakları ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadelemiz talebimiz karşılık bulana dek sürecek. Vergide ve gelirde adalet mücadelesine tüm çalışanları, giderek yoksullaşan halkımızı bir kez daha davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

 

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

 

 

 

Alıntı: ttb.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler