TTB AHEK ve SES’in “Vergide Adalet” Eylemleri 16. Haftasında: Vergilerimizin Halk Refahı İçin Harcanmasını İstiyoruz, Sermayedarlar İçin Değil!

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) başlattığı, illerde sağlık emek-meslek örgütlerinin de katılım sağladığı “Aile Hekimliği ve Sağlık Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” başlıklı eylemler, 16. haftasında devam etti.

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları birçok ilde basın açıklamaları düzenledi, pankartlar ve dövizler taşıdı, kokartlar taktı. Eylem süreci için hazırlanan görseller de ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki açıklamalara katıldı.

“Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek.

İllerde okunan basın açıklaması şöyle:

 

Vergide Adalet İstiyoruz, Yeni Vergiler Değil!

Vergilerimizin Halk Refahı İçin Harcanmasını İstiyoruz, Sermayedarlar İçin Değil!

Bugün 26 Haziran Çarşamba. 16. defa “Vergide Adalet” demek için Türkiye’nin dört bir yanındayız. Beş ayı geçen eylemlilik sürecimizde artık tüm Türkiye’nin “Vergide Adalet” dediğini görüyoruz. Evet, artık tüm Türkiye vergilerin adaletsiz olduğunu, yoksuldan alınıp bir avuç aşırı zengin sermayedara aktarıldığını ve bu nedenle yoksul kaldığımızı biliyor. Vergiler biz ücretlilerden, emeğiyle geçinmeye çalışanlardan, emekçilerden ve hatta emeklilerden toplanıyor. Bu toplanan vergiler ne sağlığımıza harcanıyor ne eğitimimize ne barınmamıza ne de beslenmemize. Bu nedenle randevu bulamıyoruz, bu nedenle eğitim alamıyoruz, bu nedenle dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna maruz kalıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iki ay önce sonunda “Vergide Adalet” dedi. Gereğini yapmasını beklerken, karşımıza yeni vergi teklifleri ile geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı yeni vergi teklifleri çalışması da “Vergide Adalet” ile başlıyor ama bize yeni vergi yükleri ile biniyor. Bizler basında bu çalışmayı yurtdışı çıkış harcının 150 liradan 3.000 liraya çıkartılması teklifi ile duyduk ancak kimlerden vergi alınmadığını da öğrendik.

Şehir Hastanesi İşletenden SIFIR VERGİ, Hastanede Çalışandan %35 Vergi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı yeni vergi düzenlemeleri çalışmasında şehir hastanelerini yapan 44 şirketten sadece 7’sinin vergi verdiğini, 37sinin hiç vergi vermediğini öğrendik. Bu şirketlerin 2023 yılında verdiği toplam verginin ise 2,8 milyar lira olduğunu öğrendik. Bunun da ne kadarının ödendiğini bilmiyoruz. Sadece İstanbul’da, sadece Çam Sakura Şehir Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanları 2023 yılında bu şirketlerin tümünden daha fazla vergi vermiş durumda. Dahası bu şirketlerin vergi oranının %25 olduğunu öğreniyoruz. Oysa orada çalışanlar bu ay %35 vergi ödüyorlar. Biz Hazine ve Maliye Bakanı’ndan bu adaletsizliği düzeltmesini talep ediyoruz.

Yine bu çalışmadan motokuryelerden vergi alınacağını öğreniyoruz. Vergilerimiz düzgün harcanmadığı için; okurken yurt bulamayan, bu nedenle yüksek kira bedelleri ile evlerde kalmak zorunda kalan çocukların, vergiler düzgün harcanmadığı için açlık sınırına yakın ücretler almak zorunda kalan genç eğitimlilerin hayatını sürdürebilmek için ağır şartlarda çalışmak zorunda bırakıp sonra da onlardan vergi almak istiyorsunuz. “Vergide Adalet” bu değil! Her gün bir motokuryenin kaza geçirdiğini görüyoruz. Trafik kazalarında öldüklerini görüyoruz. Vergileri harcarken adalet sağlamadığınız, düzgün bir toplu taşıma sistemi kurmadığınız, düzgün yollar yapmadığınız için ölüm riski ile çalışan gençlerimizin, çocuklarımızı sırtına bir de yeni vergi yükü bindirmeniz “Vergide Adalet” değil. Siz onların sırtından milyarlar kazananların vergi istisnalarını düzenlemeli, onlardan vergi alabilmelisiniz.

Bizden topladığınız vergileri düzgün harcasaydınız, bayramda Diyarbakır’da ve Mardin’de 15 yurttaşımızı kaybettiğimiz yangınları önleyebilirdiniz, onlarca hastayı tedavi için başka şehirlere nakletmek zorunda kalmazdınız, yerinde müdahale edebileceğimiz sağlık kurumlarımız olurdu.

Vergilerle Yoksullaşma Değil, Vergide Adalet İstiyoruz!

Bayrama ücretlerimizi alarak girdik; bayram bitiğinde enflasyonla, vergi yüküyle erittiğiniz maaşlarımızın kaybolduğunu gördük. Emeğiyle çalışanlar, emekliler için bir bayram daha hesap kitapla geçti. Önümüzdeki ay hesapladığınız enflasyona göre maaşlarımıza %20 civarında zam yapacağınızı söylüyorsunuz. Gerçek enflasyonun çok altında bir zam yapmanız yetmeyecek, bizi yeni vergi dilimine sokup bu zammı hiç vermeyeceksiniz. Gelecek ay ücretlerimizi aldığımızda “%20 zamma ne oldu?” diyeceğiz. Bu “Vergide Adalet” değil! Bu yoksulun, emekçinin sırtına binmek. Vergi çalışmanızda vergi dilimlerini ve vergi sınırlarını düzeltmek yok. “Zam verdik” deyip bunu vergi ile geri almak var. Bu “Vergide Adalet” değil!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 16. haftada yeniden soruyoruz:

  • Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?
  • Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Onlardan ne zaman vergi alacaksınız?
  • Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?
  • “Vergide Adalet” diye başladığınız çalışmayı Meclis’e sunarken, biz çalışanların sırtına bindirdiğiniz adaletsiz vergi sınırlarını düzletecek misiniz?
  • Tüm çalışanların emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
  • Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?
  • Halktan topladığınız vergileri yurttaşların eğitimine, sağlığına, barınmasına, beslenmesine ne zaman ayıracaksınız?
  • Üç ay sonra Meclis açıldığında “Vergide Adalet”i sağlayacak mısınız?

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının hakları ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadelemiz talebimiz karşılık bulana dek sürecek. Vergide ve gelirde adalet mücadelesine tüm çalışanları, giderek yoksullaşan halkımızı bir kez daha davet ediyoruz.

 

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Alıntı: ttb.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler