Türkiye’nin Hukuksuzlaştırılmasını ve Anayasasızlaştırılmasını Kabul Etmiyoruz!

Yıllardır adalet ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına dönük adımlar, kalan kırıntıları da yok etme yönünde ilerlerken; otoriterleşen sistem, halkın iradesiyle seçilmiş milletvekilinin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını uygulamamak için, Yargıtay 3. Dairesi eliyle hukuk darbesi gerçekleştirmiş, Anayasa’nın 153. maddesini yok sayan bir karara ve girişime imza atmıştır.

Uzun zamandır belirsizlik yaratma kapasitesinin güçlenmesine tanıklık ettiğimiz bir dönemde Yargıtay’ın kararı Anayasa’nın ilgasına işaret etmektedir ve artık cevap vermesi gereken yasama organıdır. Ancak yasama organı fiilen ortadan kaldırıldığı, yasama ve yürütme özdeşleştiği için normatif sistemin dayanağı da kalmamıştır.

Bu hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma müdahalesinin derhal sonlandırılmasını ve karara imza atan Yargıtay 3. Dairesi üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Alıntı: ttb.org.tr

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler