STED’in Temmuz-Ağustos 2022 Sayısı Yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) Temmuz-Ağustos 2022 sayısı yayımlandı. Yeni Yayın Kurulu ile ilk yüz yüze toplantısını yapan STED’in bu sayısında altı araştırma makalesi, iki derleme ve bir de olgu sunumu yer alıyor.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; bilgi/becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan STED’in son sayısında, birinci basamak sağlık çalışanlarının kadına yönelik şiddete ilişkin bilgi ve tutumları, tüm politikalarda sağlık yaklaşımı ve halk sağlığı bakış açısıyla biyoterörizm üzerine yapılan araştırmalar bulunuyor.

TÜBİTAK Türk Tıp Dizini’ne 2012’de giren STED’de birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunumları yayımlanıyor. Derginin internet sayfasına ve arşivine https://www.ttb.org.tr/STED/index.php adresinden erişilebilir.

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler