Page 2 - Hekimce Bakış Dergisi 90. Sayı
P. 2

İÇİNDEKİLER                                    EDiTÖR

     Yıl: 2016 Sayı: 90
    imtiyaz Sahibi
    Dr. Ertuğrul Aydın

                                                                 dr. alPaSlan TÜrkkan        alpaslanturkkan@gmail.com
    Genel Yayın Yönetmeni
    Dr. Güzide Elitez                                                                                                www.hekimcebakis.org

                                                                 Değerli                        Gün geçmiyor ki yüreğimizi dağlayan bir haber
    editör                                                          Meslektaşlarım,                    gelmesin. Barıştan uzaklaşmanın insan sağlığını
    Doç. Dr. Alpaslan Türkkan                                                 Elinizdeki sayının                   doğrudan etkilediğini, barışın olmadığı yerde
                                                                 kapak ve ana teması                  sağlıktan söz edilemeyeceğini en iyi bilen
    Yayın kurulu                                                       uzunca bir süre önce                  mesleğe sahip olarak yaşanan acıyı misliyle
                                                                                             hissediyoruz. Bu acı içinde hazırlamaya
    Dr. Engin Demiriz                                                     tanımlanmış ve bir                   çalıştığımız kapak da anlamını yitiriyor, ister
    Dr. Gönül Malat                                                      kısmı hazırlanmış                   istemez acımız yansıyor Hekimce Bakış’ın
                                                                 olmakla birlikte
    Dr. Çetin Tor                                                       ne yazık ki yine                    kapağına. Oysa; yeter artık bundan sonra
                       10                                         gündemi nedeniyle                   kapak yapalım diyeli aylar olmuş. Son dört
    Dr. İlknur Derin                                                     ülkenin sıcak                     umudumuzu yansıtan, güzel haberler veren
                           Hekimler                                  uygulanamadı.                     sayımızın kapaklarını değerlendiriyoruz… ikisinin
                           Barışın SeSidir!                              Bu sayımızı                      zemini KARA… diğer ikisinin ise içi KARA…
                                                                 yitirmediğimiz                     Bursa’nın havası kirli, daha da kirlenecek haberi
                                                                 umudu ve hekimlerin                  veriliyor kapaktan.
    Tasarım                                                          gelişmiş mizah                     Ne yazık ki bu sayımızda da KARA var, yüreğimizi
    Brandpark               17                                         anlayışlarını sergilemek için hazırlıyorduk. Kapak   dağlayan anKARA.
                           14 marT TıP BaYramı                             çalışmalarına başlamış, dergiyi doldurmak için     Bir sonraki sayımızı ve ondan sonraki tüm

    Baskı                     SaĞlık HaFTaSı                               üyelerimizden, yazı ve karikatür istemiştik.      sayılarımızı; aydınlık, umut ve muştularla
                                                                 Üyelerimizin elektronik postalarına “Hekimce
                                                                                             dolu olarak yayınlama isteğimizi bir kez daha
                           eTkinlikleri                                Bakış Dergisinde yer almasını istediğiniz       tekrarlıyorum.
                                                                 karikatür ve mizah yazı çalışmalarınızı 01                Sevgi ve dostlukla, sağlıklı kalın…
                       66                                         Mart 2016 tarihine kadar Odamıza (bursa@bto.
                           Yaşar kemal’in                               org.tr) ulaştırmanız gerekmektedir.”, ve cep
                                                                 telefonlarına SMS olarak “BTO Hekimce Bakış
                           iZinden anadOlU                               Dergisinde yer almasını istediğiniz karikatür
    Odunluk Mh. Akademi Cd.            HaZineleri                                 ve mizah yazı çalışmalarınızı bursa@bto.org.
    No:8 A2 Blok K:2                                                     tr adresine gönderebilirsiniz “ mesajlarını
    Nilüfer / BURSA            82                                         yollamıştık. Beklentimizin çok altında, az sayıda
    Tel:  0224 453 52 10                                                   meslektaşımız çağrımıza yanıt verdi. Hekimlerin
    Fax: 0224 453 52 40                                                   artık mizah yapamayacak durumda olduğunu
    Gsm: 0533 687 85 23              BüKREş                                   düşünerek üzüldük. Ancak geçmiş yıllardan
       0533 738 98 03                                                   günümüze uzanan çok sayıdaki hekim ürünü
    e-mail: bursa@bto.org.tr                                                 mizahı bizim sorunumuzu çözecek boyuttaydı.
    www.bto.org.tr                                                      İlk kapak çalışmamızı yayın kurulu olarak birlikte
                                                                 şekillendirdik. Nedenini yayın kurulunun da
    Hekimce Bakış, Bursa Tabip Odası                                             anlamadığı bir biçimde hunisi ters yerleştirilmiş
    yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır.                                             (grafiker arkadaş durumumuzu bizden daha iyi
    Dergideki yazılar aksi belirtilmedikçe
    BTO’nun resmi görüşü değildir.                                              kavramış olabilir) bir doktorun beyinini gösteren
    Kaynak belirterek                                                     görsel üzerinde çalışacaktık ki; yine başa döndük.
    alıntı yapılabilir.


    ıSSn: 1303-6815
                                                                 6 Mart 2016
   1   2   3   4   5   6   7