Page 3 - Hekimce Bakış Dergisi 90. Sayı
P. 3

EDiTÖR    dr. alPaSlan TÜrkkan        alpaslanturkkan@gmail.com

                                               www.hekimcebakis.org

    Değerli                        Gün geçmiyor ki yüreğimizi dağlayan bir haber
    Meslektaşlarım,                    gelmesin. Barıştan uzaklaşmanın insan sağlığını
    Elinizdeki sayının                   doğrudan etkilediğini, barışın olmadığı yerde
    kapak ve ana teması                  sağlıktan söz edilemeyeceğini en iyi bilen
    uzunca bir süre önce                  mesleğe sahip olarak yaşanan acıyı misliyle
    tanımlanmış ve bir                   hissediyoruz. Bu acı içinde hazırlamaya
    kısmı hazırlanmış                   çalıştığımız kapak da anlamını yitiriyor, ister
    olmakla birlikte                    istemez acımız yansıyor Hekimce Bakış’ın
    ne yazık ki yine                    kapağına. Oysa; yeter artık bundan sonra
    ülkenin sıcak                     umudumuzu yansıtan, güzel haberler veren
    gündemi nedeniyle                   kapak yapalım diyeli aylar olmuş. Son dört
    uygulanamadı.                     sayımızın kapaklarını değerlendiriyoruz… ikisinin
    Bu sayımızı                      zemini KARA… diğer ikisinin ise içi KARA…
    yitirmediğimiz                     Bursa’nın havası kirli, daha da kirlenecek haberi
    umudu ve hekimlerin                  veriliyor kapaktan.
    gelişmiş mizah                     Ne yazık ki bu sayımızda da KARA var, yüreğimizi
    anlayışlarını sergilemek için hazırlıyorduk. Kapak   dağlayan anKARA.
    çalışmalarına başlamış, dergiyi doldurmak için     Bir sonraki sayımızı ve ondan sonraki tüm
    üyelerimizden, yazı ve karikatür istemiştik.      sayılarımızı; aydınlık, umut ve muştularla
    Üyelerimizin elektronik postalarına “Hekimce      dolu olarak yayınlama isteğimizi bir kez daha
    Bakış Dergisinde yer almasını istediğiniz       tekrarlıyorum.
    karikatür ve mizah yazı çalışmalarınızı 01                Sevgi ve dostlukla, sağlıklı kalın…
    Mart 2016 tarihine kadar Odamıza (bursa@bto.
    org.tr) ulaştırmanız gerekmektedir.”, ve cep
    telefonlarına SMS olarak “BTO Hekimce Bakış
    Dergisinde yer almasını istediğiniz karikatür
    ve mizah yazı çalışmalarınızı bursa@bto.org.
    tr adresine gönderebilirsiniz “ mesajlarını
    yollamıştık. Beklentimizin çok altında, az sayıda
    meslektaşımız çağrımıza yanıt verdi. Hekimlerin
    artık mizah yapamayacak durumda olduğunu
    düşünerek üzüldük. Ancak geçmiş yıllardan
    günümüze uzanan çok sayıdaki hekim ürünü
    mizahı bizim sorunumuzu çözecek boyuttaydı.
    İlk kapak çalışmamızı yayın kurulu olarak birlikte
    şekillendirdik. Nedenini yayın kurulunun da
    anlamadığı bir biçimde hunisi ters yerleştirilmiş
    (grafiker arkadaş durumumuzu bizden daha iyi
    kavramış olabilir) bir doktorun beyinini gösteren
    görsel üzerinde çalışacaktık ki; yine başa döndük.
    6  Mart 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8