Page 4 - Hekimce Bakış Dergisi 90. Sayı
P. 4

YÖNETİM KURULUNDAN    dr. erTUĞrUl aYdın       bto.bsk2014@gmail.com

                                               www.hekimcebakis.org

    Değerli Meslektaşlarım,

    Nisan 2014 yılında devraldığımız görevin       Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık
    sonuna geldik, 2 yıllık süreci tamamladık. Göreve   durumda hemen her gün şehit cenazeleri
    başlarken umutluyduk, heyecanlıydık. Her şeyin     kaldırılırken, canlı bomba endişesinden sokağa
    daha iyiye gideceği inancı içindeydik...        çıkılamazken, batıya göç etmeye çalışan
                                insanların ve çocukların cesetleri kıyılarımıza
                                vururken sorunlarımızdan bahsetmek yüreğimi
    Maalesef ülkemiz son zamanlarda giderek artan     sızlatıyor.
    bir şekilde kan ve gözyaşına boğulmuştur. 7
    Haziran milletvekili genel seçimi sonrasında
    miting alanlarında, büyük şehirlerimizde patlayan Kısacası sözün bittiği yerdeyiz…Ülkemizin daha
    bombalar, kaybedilen masum canlar, şehitlerimiz, fazla Ortadoğu bataklığına sürüklenmemesi,
    çocuklar, bebekler, yüzlerce yaralı ve sakat insan…  terörün bir an önce sona erdirilmesi, barışın
    Bir savaş alanına dönen ülkemiz…            sağlanarak ülkemizin tekrar eski huzurlu
                                günlerine dönmesi için birlik ve beraberlik
                                içinde mücadele etmemiz gerekiyor. Bu konuda
    Eli kanlı terör örgütleri ülkemizde cirit atıyor.   meslek odalarına da büyük görevler düşmektedir.
    Açılım veya çözüm süreci denilen iki yıllık      Bu bağlamda meslektaşlarımızın Oda’larına sahip
    dönemde ülkede bahar havası estiren yöneticiler,    çıkacaklarını inanıyorum.
    Doğu ve Güneydoğu’daki silah yığınaklarını,
    yollara döşenen bombaları, açılan hendekleri hiç
    mi görmediniz? Nasıl göz yumdunuz bunlara...      Hepinize sağlık, mutluluk ve aydınlık günler
                                diliyorum.


    Sağlık alanındaki sorunlarımız büyük. TTB
    tarafından hazırlanan “hekim ve emeklileri acil                     Dr. Ertuğrul Aydın
    ücret artışı ve sağlık çalışanlarına uygulanan                 Bursa Tabip Odası Başkanı
    şiddete karşı Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik
    yapılması ile ilgili kanun teklifleri TBMM’nde
    beklemektedir. Başbakan’ın 14 Mart’taki
    açıklamaları talebimizi tam olarak karşılamasa da
    bir umut olmuştur, gerçekleşmesini bekliyorum...
    8  Mart 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9