Page 3 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 3

EDiTÖR


    Dr. alPaSlaN tÜrKKaN       alpaslanturkkan@gmail.com

                                               www.hekimcebakis.org    Hekim uyanık olmalı,    kanmamalı...

    İyi hekim olmanın yolunun “ insan” olmaktan geçtiğini tüm hekimler bilir. Yaşam boyu sürecek ve yaşam
    biçimine dönüşecek olan hekimlik mesleğinin kendisine özgü kuralları ve özellikleri tanımlanmıştır. Hekimliğin
    amacı; insanların acılarını gidermek, sağlıklı yaşamı sağlamak ve sağlıklı yaşanan ömrü uzatmaktır. Mesleğin

    amaçlarına ulaşabilmek için hekimlerin, bir takım özellikleri edinmiş bireyler olmaları gerekir. Bunların
    başında gelen ve olmazsa olmaz olan; güncel, bilimsel mesleki bilgidir. Örneğin; hekimler sağlığı bozan

    etmenleri, toplumdaki riskli grupları, hastalıkların özellikleri ve seyrini, tedavi yolları ve bu yollar arasında en
    etkili olanları, hastalığa yakalanmayı engellemek için yapılması gereken uygulamaları bilmek zorundadır. İyi
    hekimlik uygulamaları için bilmek de yetmez; güncel kalmak, yenilikleri izlemek gerekecektir.

    Toplumlar arasında farklılıklar olabilmekle birlikte hekimlerin taşıması gereken kimi özellikler üzerinde uzlaşı
    sağlanmıştır. Toplumlar hekimlerinin; iyi iletişim ve empati kurabilen, adaletli, dürüst, hoşgörülü, sabırlı,

    fedakar, mesleki yenilikleri izleyen ve hastalarına açıklayan güvenilir insanlar olmasını istemektedir.
    Hekim; mesleki uygulamaları sırasında özellikle, daha güncel bilimsel bilginin olabilirliğini gözeterek dikkatli

    ve uyanık olmak zorundadır. Hekim hastalık öyküsü alırken kendisini yanlış yönlendirebilecek hasta/hasta
    yakınına karşı uyanık olmalı ve sadece onların verdiği bilgiye kanmamalı ayrıntılı olarak sorgulamalıdır.

    Hekim; hastasını muayene ederken hiçbir yakınma söylenmemiş olsa bile hastasının risk grubunu oluşturduğu
    hastalığa yönelik incelemeyi yapmalı, hasta beyanına kanmayıp bilimsel bilgiden yararlanmalıdır.

    Hekim; reçete yazarken ilaç dozunu hastasının yaş, kilo ve eşlik eden başka hastalıklarını gözeterek planlamalı,
    hastasının bile farkına varmamış olabileceği ilaç yan etkilerine karşı uyanık olmalıdır.

    Hekim; bilimsel nitelik taşımayan “ilaç” tanıtımlarına karşı uyanık olmalı, kara odaklanmış şirketlerin reklam/
    tanıtımlarını bilimsel zeminde değerlendirmeli, kanıtı olmadan sunulan rakamlara kanmamalıdır.


                                                  Hekimce Bakış 3
   1   2   3   4   5   6   7   8