Page 4 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 4

Hekim, sadece tetkik-tahlillere kanmamalı, hastasını bir bütün olarak değerlendirerek muayene etmelidir.


    Hekim; hastasının bulgularındaki değişimi dikkatle izlemeli ve klinik bulgulardaki değişime karşı dikkatli/
    uyanık olmalıdır.

    Hekim kandığında sonucu ölümcül olabilir, toplum sağlığından olur.

    Büyük bir özveri gerektiren hekimlik mesleği uygulanırken; hekimler kanmamalı, bilimsel bilgiyi kullanarak,

    kanıtları değerlendirmeli, hastalarını ve toplumu tedavi ederek mesleklerinin sağlıklı ve uzun ömür amacına

    yönelmelidir. Bunun araçlarından birsi de topluma “Hekimce Bakış” tır.

    Bu sayımızda da- her sayımızda olduğu gibi -Bursa Tabip Odası ve TTB haberlerini bulacaksınız. Kapağımızı

    güncel gelişmelerden uzak tutarak güzel bir fotoğraf ile taçlandırdık. Uzun süredir yazılarımda siyah, iç
    karartıcı haberlerle döşeli kapaklarla karşınıza çıkmaktan duyduğum sıkıntıyı paylaşıyordum. Hep böylesi bir

    kapak arzumu gerçekleştirmiş olduğumuz için ayrıca mutluyum.

          DÜNYa tabİPler bİrlİĞİ CeNeVre bİlDİrGeSİ      Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda; Yaşamımı insanlığın hizmetine      adayacağıma, Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,


      Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma, Önceliği her zaman hastamın sağlığına


      vereceğime, Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma, Tıp


      mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma, Meslektaşlarımı


      kardeşlerim sayacağıma, Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik


      düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam


      arasına girmesine izin vermeyeceğime, insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,


      Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için


      kullanmayacağıma, Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne, Ant içerim.


     4 Hekimce Bakış
   1   2   3   4   5   6   7   8   9