Page 2 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 2

Yıl: 2019   Sayı: 97
      iÇiNDEKiLER                                         İMTİYAZ SAHİBİ
                                         Dr. Güzide ELiTEZ


                                         GENEL YAYIN YÖNETMENİ
                                         Dr. Ömer Levent SOYDiNÇ                                Dr. Alpaslan TÜRKKAN
                                                                                    alpaslanturkkan@gmail.com             hekimcebakis.org

                                         EDİTÖR
                                         Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN
                                                                                    Hekimce Bakış’ın 97. sayısının  sırasında dergi basılana kadar konuların
                                                                                    basılmasındaki gecikme, tercihimiz  güncelliğini yitirdiği ve daha dinamik,
                                                                                    olmadığı gibi kontrolümüz dışında gelişen  canlı bir yapıya gereksinim olduğu dile
                                         YAYIN KURULU
                                         Dr. Engin DEMiRiZ                                   olaylardan kaynaklandı. Bizi kısıtlayan  getiriliyordu. Teknolojiye uyumlu, sosyal
                                         Dr. Gönül MALAT                                    ve kontrol edemediğimiz değişkenlerin  medyayı da içine katabilen, sık güncellenen
                                                                                    etkisini azaltmak, yeni çıkışlar bulmak ile
                                                                                                     haftalık bülten ile üyelerine doğrudan
       13    BTO HABERLER                       Dr. İlknur DERiN                                    uğraşırken ekip olarak boş durmadık ve  ulaşan Hekimce Bakış hayalimiz başladı.
                                         Dr. Dilek YEĞiN
                                         Dr. Semiha UZUNALiOĞLU                                 35 elektronik bülten yayınladık. Bu sayının  Hekimce Bakış Blogunu oluşturmamız bu
                                         Dr. Cem HEPER                                     editör yazısında son iki sayı arasında  hayalin ürünüydü.
                                                                                    yaşananları anlatmayı uygun gördüm.
                                                                                                     Oluşturduğumuz blog içine Hekimce
                                         YAYIN KURULU SEKRETERİ                                 “Hekimce Bakış” olmadan önce elde  Bakış’ın eski sayılarını da yerleştirdik. Her
                                         Selda Tunca KESKiN                                   tasarlayıp bastığımız Bülten’den; kendine  hafta Cuma günü, bloğumuza üye olanlara
                                                                                    özgü tasarımı ile dikkat çeken dergiye  eposta ile bülten göndermeye başladık.
                                                                                    dönüşüm kısa sürede gerçekleşmedi.  Süreç içinde gönderdiğimiz bültenlerin
                                         TASARIM                                        Uzun ve yoğun emekle yürütülen süreçte  Hekimce Bakış dergisi olarak algılandığını
                                         Medya Vadisi                                      çok sayıda zorlukla karşılaşılmış ve  fark edince ayrı bir mutlu olduk olmasına
                                                                                    hepsi aşılmış olmakla birlikte 96. Sayıyı  ama ülkemiz koşulları için oldukça değerli
                                                                                    yayınladıktan sonra karşılaştığımız  bir yayın kabul edilmesi gereken ve otuz
                                         BASKI                                      EDiTÖR gibisiyle hiç karşılaşmamıştık. Değişen  yılı aşkın süredir yayın hayatını sürdüren
                                         ...........................                              Oda Yöneticileri ve Yayın Kurulları;  Hekimce Bakış dergi da olarak yaşamını
                                                                                    dergiden vaz geçmemiş ve kesintisiz 30  sürdürmeliydi. Bunun için Hekimce Bakış’ı
       53    TTB HABERLER                       Odunluk Mh. Akademi Cd. No:8 A2                            yıldır yayınlanmasını sağlamıştı. Ancak  blog içine e dergi olarak eklemeye ve

                                         Blok K:2 Nilüfer / BURSA                                gelinen noktada derginin basımı için teklif  maliyeti düşürecek biçimde az sayıda dijital
                                                                                                     baskı olarak basmaya karar verdik.
                                                                                    istediğimizde, basımevleri ya basmak
                                         T:   0224 453 52 10                                 istemiyor ya da 1-2 gün geçerli olacak
                                         F:   0224 453 52 40
                                         G:   0533 687 85 23                                 şekilde teklif veriyorlardı. Gerekçe ortaktı ve  İçinde hiç reklam göremeyeceğiniz
                                            0533 738 98 03                                 kağıt fiyatlarındaki belirsizlik gösteriliyordu.  dergimiz, basılı olmasının yanı sıra
                                            bursa@bto.org.tr                                Üstelik tek zorluğumuz kağıt da değildi.  ekranlardan da okunacağı için okumayı
                                            www.bto.org.tr                                 Her üyemize ücretsiz olarak postaladığımız  kolaylaştıran görsel bir yapıya ulaştırıldı.
                                            hekimcebakis.org                                üç bin derginin posta masrafı bol sıfırlı
                                                                                    rakamlara ulaşmıştı.       Kurduğumuz bu altyapı ile;
                                                                                                     https://hekimcebakis.org/ adresindeki
                                         Hekimce Bakış, Bursa Tabip Odası                            Odanın web sayfasının yenilenmesi  Hekimce Bakış bloğu ve haftalık ebültenleri
                                         yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır.                           sürecine denk gelen bu sıkıntılı günlerde,  ile ederginin düzenli olarak sizlere
                                         Dergideki yazılar aksi belirtilmedikçe                         derginin yapısını değiştirip edergi biçimine  ulaşacağına inanıyorum.
                                         BTO’nun resmi görüşü değildir.                             sokulması konuşulmaya başlanmıştı.
                                         Kaynak belirterek alıntı yapılabilir.                         E-dergi ile ilgili yürütülen görüşmeler  Sevgiyle ve sağlıkla kalın.
       84    ŞEHiR-DIŞI
            HASTANELERi
                                         ISSN: 1303-6815


    2 Hekimce Bakış                                                                                                      Hekimce Bakış 3
   1   2   3   4   5   6   7