Page 7 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 7

kapakları sıkıca kapatılmalıdır.  saç spreyleri, mobilya cilaları, temizlik  ürünleri
                       solventler, hobi ve sanat malzemeleri,
      • Kapalı ortamlarda tütün mamullerinin  pestisitler, halı ve iplik boyaları, tutkal,  Biyolojik Kirleticiler: Bitkiler,
      kullanımı yasaklanmalıdır.    yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri,  hayvanlar, kuşlar, insanlar, yastıklar,
 DENiZ   • Gebelikte tütün mamulleri    boyalar,  vernikler, yapıştırıcı bantlar,  yataklar, ev tozları, ıslak veya nemli
                       ahşap koruyucular, kuru temizlenmiş
                                        malzemeler
      kullanılmamalı ve tütün dumanına maruz  elbiseler, güve ilaçları, hava temizleyici  Asbest: Boru ve kazan yalıtımı, tavan
      kalınmamalıdır.
                       kokular, depolanmış yakıtlar ve otomotiv
 KABUĞU   • Yanma sonucunda ortama salınan  ürünleri             ve döşeme levhaları, dekoratif spreyler,
                                         kaplama ve lambriler
      gazların kontrolü için yemek ısıtma ve  Formaldehit: Parçacık
      pişirme işlemlerinde aspiratör veya  tutucular, kontrplaklar,          Radon: Toprak ve
      havalandırma fanları kullanılmalıdır. dolaplar, mobilyalar,           kaya bazlı bina
 Dr. Dilek YEĞİN | dyegin2@gmail.com • Soba ile ısıtılan ortamlarda, sobaların  formaldehit köpük  malzemeleri, yeraltı
      bağlı olduğu bacalar yılda bir kez  yalıtım katkıları, halı            suları
 hekimcebakis.org temizlenmelidir.      ve kumaşlar                   Yapıdan kaynaklı
 EVLERiMiZ • Biyoaerosollerin kontrolü için ev ve  Kurşun:                  rahatsızlıklardan
                                                 korunmak için
 BiZi HASTA EDEBiLiR! ofis gibi iç ortamlar iyi temizlenmeli ve  Kurşun              Biyoklimatik
                       esaslı
                                                    Yapı
      tozlardan arındırılmalıdır.
                                                    Analizi’ne
 Çevre koruma Örgütü (EPA)’nın “Sağlıklı  hafta en az bir genel, bir mukozal ve bir  HBS’nun kaynakları;  • Mutfak ve banyo gibi nemli ortamlar
 Yapılar, Sağlıklı İnsanlar” konusunda  deri semptomunun bulunması, olarak  • Pencere ve duvarların izolasyonunda  sık havalandırılmalı, su sızıntıları
 hazırladığı raporda vaktimizin % 90’ını  tanımlanmıştır.  kullanılan materyaller, yapıştırıcılar,  önlenmeli ve aşırı nem oluşması  başvurulmalıdır.
 geçirdiğimiz iç mekanlardaki hava  duvar boyaları, halılar  engellenmelidir.
 kirliliğinin, çoğu zaman dış mekânlardan  Bu sendrom sonucunda ortaya çıkan bazı        Malzemelerin
 daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Yapı içi  rahatsızlıklar şunlardır: Göğüste sıkışma  • Çok az havalandırılan alanlar • Özellikle mutfak, banyo gibi ıslak  sağlık açısından
 hava kirliliği, ısınmak ve yemek pişirmek  hissi, kuru öksürük, yorgunluk, görmede  Kitaplardan, havalandırma  zeminler ile çocuk ve oturma odaları  kullanıma en
 için yakılan ateş sonucu ortaya çıkmış  zayıflama,  nefes darlığı,  sistemlerinden, halılardan gelen  mümkün olduğunca halı ve benzeri  uygun
 ve taş devrinden beri süregelmiştir.  ciltte  bakteriler, küfler malzeme ile kaplanmamalıdır.
 Günümüzde teknolojik gelişmeler ile  kuruluk,
 bu kirlilik ivme kazanmıştır. • Havada gaz halinde bulunan bina  • İç ortam kirleticilerinin neden olduğu
 materyalleri riskleri önlemede emisyonların kontrolü
 İç ortam hava kirleticileri iç  tek başına yeterli olmayıp iklimlendirme
 ortamın fiziksel koşullarına,  • Fotokopi makinelerinden  koşullarının da uygun şekilde
 binaların dizaynına, yapıların  veya diğer ofis makinelerinden  ayarlanması gerekir.
 bulunduğu dış çevrelerin  havaya yayılan ozon boyalar,
 özelliklerine ve yapı içinde  • Dijital baskı atölyeleri ve kuru  dış tozlar ve
 zaman geçiren kişinin  • Halı veya mobilyalardan gelen  temizleyiciler gibi iç ortam kirleticilerine  toprak
 davranışlarına bağlı olarak  formaldehit, toz, kurşun maruziyetin çok olduğu işyerleri iyi
 farklılıklar göstermektedir. havalandırılmalıdır.  Karbon dioksit: Uygunsuz
 • Bakteriler ve mantarlar gibi        çalıştırılan gaz veya yağ kazanları            olanları:
 Yapıya bağlı oluşan rahatsızlıklar;  mikroorganizmalar            Doğal ve yapay (beton) taşlar için
 1) Hasta bina sendromu (Sick Building  YAPIYLA İLGİLİ  Karbon monoksit: Sıcak su ısıtıcıları,  mermer, ahşap esaslı malzemeler için
 Syndrome-SBS)  • Radon gibi kokusuz, gözle  ocaklar, odun sobaları      doğal ahşap, metal esaslı malzemeler
 2) Yapıyla ilgili rahatsızlıklar (Building  kızarıklık,  görülemeyen ve iç ortamlarda doğal  ORTAYA ÇIKAN  için alüminyum, polimer esaslı
 Related Illness-BRI) olmak üzere kaşıntı, gözde yanma, batma, sulanma,  olarak oluşan zararlı gazlar  RAHATSIZLIKLAR  Azot dioksit: Havalandırmasız gaz  malzemeler için polipropilen, pişmiş
 iki gruba ayrılır. kızarıklık, ateş basması, uyuklama, boğaz  sobaları, kerosen ısıtıcılar, tütün ürünleri,  toprak esaslı malzemeler için cam,
 kuruluğu. Yapılması Gerekenler; (BRI)   gaz pişirme sobaları, araç egzozları yalıtım malzemeleri için camyünü,
 HASTA BİNA  HBS, farklı sebeplerle kişilerde  • İç ortamdaki halı, mobilya ve ofis  Bu rahatsızlıklar alerji, astım, kanser,  boyalar için akrilik esaslı boyalar olarak
 araçlarından kaynaklanan emisyonların
 SENDROMU (HBS) değişkenlik gösterebilmektedir. Yapılan  azaltılması için düşük emisyonlu ürünler  spasm, alzheimer olarak bilinmekte ve  Kükürt dioksit: Kükürt içeren  sıralanmaktadır.
                       yakıtların yanması
 araştırmalarda kadınlarda erkeklere göre  satın alınıp kullanılmalıdır.  hastalarda uzun süreli belirtilere sebep  Yaşantımızın büyük bir kısmını
 Belli bir binada yaşarken veya çalışırken  daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir.  olmaktadırlar.  Solunabilir Parçacıklar: Ocaklar,  yapılarda geçirdiğimiz göz önüne
 ortaya çıkan ancak bu ortamdan  Çocuklar ve adölesanlar da iç hava  • Temizlik malzemeleri, oda spreyleri,  odun sobaları, havalandırmasız gaz  alındığında, iç mekanları gerekli oranda
 uzaklaşınca kaybolan semptomlardır.  kirliliğinin olumsuz etkilerine, erişkinlere  kozmetik ürünler (deodorant, parfüm  İç Mekan Havasında Bulunan Kirleticiler  ısıtıcıları, tütün ürünleri havalandırılmak ve bunu yaz kış
 Dünya Sağlık Örgütü’nce Hasta Bina  göre daha açıktırlar.  vs.), boya, vernik ve çözücüler mümkün  ve Bunların Potansiyel Kaynakları  demeden yapmak sağlığımız için büyük
 Sendromu: Kişide son üç ay içinde, her  olduğunca az kullanılmalı ve saklanırken  Uçucu Organik Bileşikler: Parfümler,  Çevresel Tütün Dumanı: Tütün  öneme sahiptir 6 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12