Page 9 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 9

BiR RESiM
 BiNBiR SÖYLENCE


 Dr. Yelda ERTÜRK | eyerturk@gmail.com
 hekimcebakis.org

 GÖZÜN iNSANLARI


 Geniş bir coğrafyayı kapsayan Çin’de, tarih  çeneleri yoktur. İşin ilginç yanı eserler  de taşıyor. Heykelin iki eli, birer eşya
 boyunca kabilelere dayalı birçok küçük  bulunmadan buranın halkına “Gözün  tutmuşçasına duruyor, ancak ellerinde
 devlet kurulmuştur. Günümüzdeki Sichuan  İnsanları” denmesiydi. Maskelerin yüzünde  hiçbir şey yok. Uzmanlar, böyle ince ve
 eyaleti, eski Shu devletinin topraklarıydı.  ne sevinç, ne de kızgınlık ifadesi vardır.  uzun boylu heykelin, elinde bir ağırlık olursa
 1970’lerde burada keşfedilen Sanxingdui  Maskelerin kulaklarının her birinde birer  devrileceğini, dolayısıyla heykelin yüz
 kültürel kalıntıları, tüm dünyada yankı  delik vardır. Bu maskelerin yüz şekli, bugün  ifadesi ve el şeklinin, sıradan insanlardan  terk edildiğini, çok gelişmiş bir düzeye  bronz eşyaların çokluğuna dayanarak, antik  sıra burada bulunan 70 adet fildişi ve diğer
 uyandırdı. Sichuan eyaletine bağlı Guanghan bölgede yaşayan insanlardan çok çok  farklı bir kâhin ya da tanrı olabileceğini akla  gelen Sanxingdui kültürüne aniden nokta  Sanxingdui devletinin doğa totemleri ve  eşyalar, Sanxingdui’nin ait olduğu eski
 şehrinde bulunan Sanxingdui kalıntıları,  farklıydı. Uzmanlar, bu maskelerin taşıdığı  getirdiğini ve ibadet törenlerinde görülmesi  konulduğunu gösterdi. İki bin yıllık parlak  ata inanışlarıyla yönetildiğini söyleyebiliriz.  Shu devletinin o zaman komşu ülkelerle
 bundan 5 bin ila 3 bin yıl öncesindeki  anlamı, bugüne kadar çözemediler. gerektiğini varsaydılar. bir dönem yaşayan bu kentin terk edilişinin  Aynı zamanda çevredeki farklı inançlara  ve hatta daha uzaklardaki bölgelerle mal
 eski Shu devletine ait kalıntılardı. 1929  nedenleri hakkında çeşitli varsayımlar  sahip kabileleri bir araya getirmek için de,  alışverişinde bulunduğunu gösteriyor.
 yılının baharında bir köylü tarafından  Sanxingdui kalıntılarından çıkarılan ince ve  Sanxingdui kalıntılarından altın baston,  ortaya kondu. Bazı bilim insanları, bunun  sık sık görkemli dinî törenler düzenlendiğini  Buradan çıkarılan seramik içki kadehleri
 bulunan, incelikle oyulmuş bir yeşim  uzun  boylu bronz  tunç “kutsal ağaç” ve fildişi gibi eşyalar da  nedeninin sel olduğunu savunurken,  düşünüyorum." ile Avrupa’da aynı döneme ait tarihi
 taşı eşyası, yaklaşık 3 bin yıl  çıkarıldı. Uzunluğu 1.42 metre olan altın  bazıları savaş, bazıları ise salgın olduğunu  Arkeologlar, Sanxingdui kalıntılarından  kalıntılardan çıkarılan pişmiş topraktan
 boyunca izini kaybettirmiş  baston üzerinde karşılıklı duran iki kuş, ters  düşünüyor. çıkarılan çok sayıdaki tunç eşyasının  içki kadehleri arasındaki benzerlik de
 olan Sanxingdui kültürünün  yöne bakan iki balık, balıkların başında ve  yalnızca eski Shu devletinin kültürel  Sanxingdui kültürünün Batı Asya, Yakındoğu
 gün ışığına çıkarılmasına  kuşların boynunda da ok şeklinde bir nesne  Sanxingdui'de bulunan bronz eşyaların,  özellikleri yansıtmadığını, bunun yanı sıra,  ve Avrupa kültürlerinden etkilenme
 zemin hazırlamıştı.  ile gizemli gülümsemeye sahip insan  dönemin siyasi yapısının tanrı gücü ile  Batı Asya ve dünyanın diğer bölgelerinin  olasılığını ortaya koyuyor. Sanxingdui
 Çinli arkeologlar,  başları oyulmuş. Yüksekliği yaklaşık  krallık gücünün birleşimine dayandığını,  kültürel özelliklerini de içerdiğini saptadı.  kalıntılarında yapılan arkeolojik çalışmalar,
 1986’da bölgede  4 metre olan tunç “kutsal ağaç”, üç  aynı zamanda burasının eskiden bir hac  Özellikle burada bulunan tunç heykel ve  Çin’de arkeoloji, estetik ve tarih gibi birçok
 yer alan iki büyük  kat ve dokuz daldan oluşuyor. Her  merkezi olduğunu gösterdiğini belirten  altın baston gibi eşyalar, antik Maya kültürü  bilim dalındaki önemli boşlukları doldurdu
 eski ibadet yerinde  dalın üzerinde birer kuş var. Yapılan  Müzenin danışmanı Gu Tianzhao, şu bilgileri  ve antik Mısır kültürüne çok yakındır.  ama “Gözün İnsanları” ve patlak kocaman
 yaptıkları kazılardan  araştırmalar, bunların normal anlamdaki  de vermiştir. "Burada bulunan bronz insan  “Melez” özellikli bu tunç eşyalar, Çin’deki  gözlü maskelerin kaynağı hala gizemini
 sonra 1000’den fazla eşsiz  kuş değil, güneşi temsil eden kutsal bir kuş  heykelleri ve dinî törenlerde kullanılan  tunç kültüründen çok farklıydı. Bunun yanı  koruyor.
 güzellikte değerli tarihi esere  olduğunu gösterdi.
 ulaştılar. Bu buluş, tüm dünyayı  Sanxingdui Müzesi'nin rehberi Qiu
 coşturduğu gibi bir dizi sırrı da  Xueqing, 30 derece kuzey enleminde
 beraberinde getirdi. bulunan Sanxingdui kültürü kalıntılarının
 bulunmasının taşıdığı büyük önemi dile
 Sanxingdui kültür kalıntılarındaki  getirerek: "Aynı enlemde Everest Tepesi,
 buluntuların başında, çok sayıda  Maya Medeniyeti ve Bermuda Üçgeni yer
 tunç maske geliyor. Çin’de daha  alıyor. Bunların ortak özelliği, gizemliliktir.
 önce yapılan arkeolojik kazılarda  insan  Sanxingdui, Çin'in güneybatısında bugüne
 Henan eyaletinde kap ve leğen gibi çok  heykeli de oldukça dikkat çekiciydi. Heykelin  kadar keşfedilen, en çok tarihî esere sahip,
 sayıda tunç eşyaya rastlanmış, ancak  yüz ifadesi, tunç maskelerle aynıdır.  varlığını en uzun sürdürmüş ve en zengin
 hiçbir zaman tunç maske bulunmamıştı.  Üzerinde frak şeklindeki elbise olan heykel,  kültürel içerikli antik kent durumundadır."
 Sanxingdui kalıntılarından çıkarılan tunç  çıplak ayakla yüksek olan zemin üzerinde  demiştir.
 maskeler üzerindeki figürlerin tamamına  duruyor. Boyu 170 santim civarında olan
 yakını, kalın kaşlı, iri gözlü, dik burunlu,  heykel, dünyada bugüne kadar keşfedilen  Arkeolojik çalışmalar, bu antik kentin
 geniş ve yassı ağızlıdır ve hemen hemen  en yüksek tunç heykel olma özelliğini  bundan yaklaşık 3 bin yıl önce aniden 8 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14