Page 3 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 3

Yıl: 2019   Sayı: 97
 iÇiNDEKiLER İMTİYAZ SAHİBİ
 Dr. Güzide ELiTEZ


 GENEL YAYIN YÖNETMENİ
 Dr. Ömer Levent SOYDiNÇ           Dr. Alpaslan TÜRKKAN
                       alpaslanturkkan@gmail.com              hekimcebakis.org

 EDİTÖR
 Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN
                       Hekimce Bakış’ın 97. sayısının  sırasında dergi basılana kadar konuların
                       basılmasındaki gecikme, tercihimiz  güncelliğini yitirdiği ve daha dinamik,
                       olmadığı gibi kontrolümüz dışında gelişen  canlı bir yapıya gereksinim olduğu dile
 YAYIN KURULU
 Dr. Engin DEMiRiZ              olaylardan kaynaklandı. Bizi kısıtlayan  getiriliyordu. Teknolojiye uyumlu, sosyal
 Dr. Gönül MALAT               ve kontrol edemediğimiz değişkenlerin  medyayı da içine katabilen, sık güncellenen
                       etkisini azaltmak, yeni çıkışlar bulmak ile
                                        haftalık bülten ile üyelerine doğrudan
 13 BTO HABERLER Dr. İlknur DERiN      uğraşırken ekip olarak boş durmadık ve  ulaşan Hekimce Bakış hayalimiz başladı.
 Dr. Dilek YEĞiN
 Dr. Semiha UZUNALiOĞLU            35 elektronik bülten yayınladık. Bu sayının  Hekimce Bakış Blogunu oluşturmamız bu
 Dr. Cem HEPER                editör yazısında son iki sayı arasında  hayalin ürünüydü.
                       yaşananları anlatmayı uygun gördüm.
                                        Oluşturduğumuz blog içine Hekimce
 YAYIN KURULU SEKRETERİ            “Hekimce Bakış” olmadan önce elde  Bakış’ın eski sayılarını da yerleştirdik. Her
 Selda Tunca KESKiN              tasarlayıp bastığımız Bülten’den; kendine  hafta Cuma günü, bloğumuza üye olanlara
                       özgü tasarımı ile dikkat çeken dergiye  eposta ile bülten göndermeye başladık.
                       dönüşüm kısa sürede gerçekleşmedi.  Süreç içinde gönderdiğimiz bültenlerin
 TASARIM                   Uzun ve yoğun emekle yürütülen süreçte  Hekimce Bakış dergisi olarak algılandığını
 Medya Vadisi                 çok sayıda zorlukla karşılaşılmış ve  fark edince ayrı bir mutlu olduk olmasına
                       hepsi aşılmış olmakla birlikte 96. Sayıyı  ama ülkemiz koşulları için oldukça değerli
                       yayınladıktan sonra karşılaştığımız  bir yayın kabul edilmesi gereken ve otuz
 BASKI                 EDiTÖR gibisiyle hiç karşılaşmamıştık. Değişen  yılı aşkın süredir yayın hayatını sürdüren
 ...........................         Oda Yöneticileri ve Yayın Kurulları;  Hekimce Bakış dergi da olarak yaşamını
                       dergiden vaz geçmemiş ve kesintisiz 30  sürdürmeliydi. Bunun için Hekimce Bakış’ı
 53 TTB HABERLER Odunluk Mh. Akademi Cd. No:8 A2  yıldır yayınlanmasını sağlamıştı. Ancak  blog içine e dergi olarak eklemeye ve

 Blok K:2 Nilüfer / BURSA           gelinen noktada derginin basımı için teklif  maliyeti düşürecek biçimde az sayıda dijital
                                        baskı olarak basmaya karar verdik.
                       istediğimizde, basımevleri ya basmak
 T:  0224 453 52 10             istemiyor ya da 1-2 gün geçerli olacak
 F:  0224 453 52 40
 G:  0533 687 85 23             şekilde teklif veriyorlardı. Gerekçe ortaktı ve  İçinde hiç reklam göremeyeceğiniz
  0533 738 98 03              kağıt fiyatlarındaki belirsizlik gösteriliyordu.  dergimiz, basılı olmasının yanı sıra
   bursa@bto.org.tr             Üstelik tek zorluğumuz kağıt da değildi.  ekranlardan da okunacağı için okumayı
  www.bto.org.tr              Her üyemize ücretsiz olarak postaladığımız  kolaylaştıran görsel bir yapıya ulaştırıldı.
 hekimcebakis.org               üç bin derginin posta masrafı bol sıfırlı
                       rakamlara ulaşmıştı.       Kurduğumuz bu altyapı ile;
                                        https://hekimcebakis.org/ adresindeki
 Hekimce Bakış, Bursa Tabip Odası       Odanın web sayfasının yenilenmesi  Hekimce Bakış bloğu ve haftalık ebültenleri
 yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır.      sürecine denk gelen bu sıkıntılı günlerde,  ile ederginin düzenli olarak sizlere
 Dergideki yazılar aksi belirtilmedikçe    derginin yapısını değiştirip edergi biçimine  ulaşacağına inanıyorum.
 BTO’nun resmi görüşü değildir.        sokulması konuşulmaya başlanmıştı.
 Kaynak belirterek alıntı yapılabilir.    E-dergi ile ilgili yürütülen görüşmeler  Sevgiyle ve sağlıkla kalın.
 84 ŞEHiR-DIŞI
 HASTANELERi
 ISSN: 1303-6815


 2 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 3
   1   2   3   4   5   6   7   8