Page 25 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 25

“ŞİDDETİ DEĞİL ÇALIŞMA HAKKINI  “ANOREKTAL ACİLLER”  “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE  KANUN TEKLİFİ GERİ ÇEKİLSİN;
 ENGELLEYEN YASAYI KABUL  KONULU STE ETKİNLİĞİ İNSAN HAKLARI” PANELİ HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ!
 ETMEYECEĞİZ” NÖBETİ 07 Kasım 2018 09 Kasım 2018               14 Kasım 2018
 05 Kasım 2018
                                Sağlıkta Şiddet Yasası ile ilgili 14 Kasım 2018 Çarşamba günü Heykel
                                Atatürk heykelinin önünde basın açıklaması yapıldı.
                                Basın açıklaması metni:

                                HEKİMİZ BİZ!
                                Daha geçtiğimiz ayın başında, 2 Ekim 2018 günü meslektaşımız
                                Uzman Dr. Fikret Hacıosman İstanbul’da, çalıştığı hastanede
                                öldürüldü.
                                Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Ersin Aslan, Dr. Abdullah
                                Biroğul, Dr. Melike Erdem, Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdemir, Dr.
                                Hüseyin Ağır, Dr. Sait Berilgen…
                                Ne çok öldürüldük son yıllarda!
 Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından  Bir kez daha kahrolduk, bir kez daha isyan ettik sağlıkta şiddete.
 AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet  düzenlenen ve Prof. Dr. Tuncay Yılmazlar’ın konuşmacı olarak  Ve bir kez daha seslendik yetkililere:
 Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na sunulan  katıldığı “Anorektal Aciller” konulu etkinlik 07 Kasım 2018 Çarşamba  Bursa Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen
 “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  günü saat 18.30’da Bursa Tabip Odasında gerçekleştirildi. Dr. Abdullah Karadağ’ın oturum başkanlığını yaptığı Gazeteci Erdem Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası Çıkarılsın!
 Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi”, komisyonda bulunan  Gül, 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve Hukukçu İlhan Cihaner,
 AKP ve MHP’li milletvekillerince kabul edilmiş ve 5 Kasım 2018  TTB Merkez Konseyi Üyesi ve Felsefeci Op. Dr. Samet Mengüç’ün 30 Ekim 2018 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir Kanun Teklifi
 Pazartesi günü saat 12.00’de 44 maddeden oluşan yasa teklifinin  konuşmacı olarak katıldığı “Geçmişten Günümüze İnsan Hakları” verildi.
 görüşmelerinin başlamasına karar verilmiştir. konulu panel 09 Kasım 2018 Cuma günü BAOB ortak toplantı Haber önce “Sağlıkta Şiddet Yasası Meclis’te” diye yansıtıldı
 21.PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ  salonunda gerçekleştirildi. kamuoyuna.
 Sağlıkta şiddete karşı geliştirilen yasa tasarısı olarak kamuoyuna  08-11 Kasım 2018
 sunulan tasarı, sağlıkta şiddete çözüm önermediği gibi, hukuksuz  Merakla inceledik:
 bir şekilde kamudan atılan, güvenlik soruşturmalarından geçemeyen  8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Hatay’da yapılan 21.Pratisyen Hekimlik  Toplam 44 maddelik Torba Kanun Teklifinin sadece 24. maddesinde
 binlerce hekimin mesleğini yapma olanağını ortadan kaldırmaktadır.  Kongresine Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, TTB Büyük  bir düzenleme gördük.
 Yanı sıra, hekimlerin mesleklerinin ve özlük haklarının temel  Kongre Delegesi Prof.Dr. Kayıhan Pala ve Dr. Umut Başarır katıldı.  Bütün hekimlerin yıllardır yasalaşmasını beklediği Sağlıkta Şiddeti
 savunucusu Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarının yetkilerini  Önleme Yasası ile hiçbir ilgisi olmayan, zaten olanın dışında herhangi
 kısıtlamayı hedeflemektedir.
                                bir yenilik içermeyen; ne hekim cinayetlerini ne de sağlıkta şiddeti
                                bırakın önlemeyi, azaltmaya bile yaramayacak bir “düzenleme”!
 Bursa Tabip Odası olarak 05 Kasım Pazartesi yasa tasarısının
 görüşülmeye başlanacağı saat 12.00’de yasa tasarısına tepki  DOKTORUMA DOKUNMA!  FOTOĞRAF KULÜBÜ ETKİNLİĞİ:  Bir kez daha hayal kırıklığına uğradık…
 gösteren hekimler ile birlikte BAOB Özgürlük ve Demokrasi  08 Kasım 2018
 Meydanında toplanıp iş ve can güvencesi, çalışma ve yaşam hakkı  DR. BASRİ SEÇKİN / ABD MİLLİ PARKLAR  Bir kez daha üzüldük…
 taleplerimizi yineledik.  13 Kasım 2018
                                Bir kez daha, Kanun Teklifini hazırlayanların sağlıkta şiddetin ne
                                kadar büyük ve ciddi bir sorun olduğunu anlamadıklarını gördük!

                                Sadece o değil;

                                Hekimler ve Tababet Yargısız İnfaz Edilmekteydi…
 SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ
                                Kanun teklifinin 5. maddesiyle;
 05-06 Kasım 2018
                                Kamu görevinden ihraç edilen hekimlere haklarında hiçbir yargı
 Bursa Tabip Odası olarak Mecliste görüşülmekte olan Sağlıkla  Bursa Tabip Odası tarafından sağlık alanında yaşanan şiddet  kararı olmadığı halde özel hastanelerde çalışma yasağı getirildiğini
 İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  olaylarına dikkat çekmek amacıyla bir film hazırlanmıştır. Kısa film  öğrendik.
 Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili çekincelerimizi ve tepkilerimizi  Bursa Tabip odası web sayfasından izlenebilir.
 iletmek üzere 5 Kasım 2018 Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi  Yargı kararı olmadan, subjektif “güvenlik soruşturma”ları gerekçesiyle
 Bursa İl Başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanlığı,  Öldürülmeseydi okuduğu kitabı bitirebilecekti, 14 Şubat günü  atamaları yapılmayan genç hekimlerin 600 gün boyunca hekimlikten
 İyi Parti Bursa İl Başkanlığı, Halkların Demokratik Partisi Bursa İl  katledilmeseydi akşam eşi ile yemeğe gidebilecekti. alıkonulduğunu gördük.
 Başkanlığı ziyaret edildi. Konuyla ilgili hazırlanan dosya yetkililere  Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesinde 13 Kasım
 iletildi. 6 Kasım 2018 Salı günü de Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl  DOKTORUMA DOKUNMA! Salı günü Dr. Basri Seçkin “ABD Milli Parklar” konulu sunumunu
 Başkanlığı ziyaret edildi. Bursa Tabip Odasında gerçekleştirdi.         Devamı için


 24 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30