Page 21 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 21

Sağlıkta Şiddet Yasası’nın hemen şimdi çıkarılmasını istiyoruz. Sağlığı
 “İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE VERİ VE                 korumak, hayat vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının
 YAZILIM SİSTEMLERİ” KONULU TOPLANTI              görevi başında öldürülmesini kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

 06 Ekim 2018

                                     ARTIK YETER! SAĞLIKTA
                                   ŞİDDET YASASI ÇIKARILSIN EL

                                    İLANLARININ DAĞITILMASI
                                        12 Ekim 2018

 TTB TARİHİ ÇALIMA GRUBU TOPLANTISI  SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKARILSIN

 07 Ekim 2018         YÜRÜYÜŞÜ
               11 Ekim 2018
 07 Ekim 2018 Pazar Ankara’da yapılan TTB Tarihi Çalıma Grubu
 Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu toplantısına Bursa Tabip Odasını temsilen TTB Büyük Kongre Delegesi  Tedavi ettiği hastası tarafından öldürülen Uzman Dr. Fikret
 tarafından düzenlenen “İşyeri Hekimliğinde Veri ve Yazılım Sistemleri” Dr. Çetin Tor katıldı.  Hacıosman’ın ardından hekimler Türkiye’nin dört bir yanında protesto
 konulu toplantı 06 Ekim 2018 Cumartesi Bursa Tabip Odasında  yürüyüşüne başladı. 2005 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Göksel Kalaycı
 gerçekleştirildi. ile başlayan ve bugüne kadar 12 hekimin hasta ve hasta yakınları
      tarafından öldürülmesine neden olan sağlıkta şiddete karşı “Artık
      yeter” diyen Bursa Tabip Odası üyesi hekimler isyanda: “Sağlıkta
 FOTOĞRAF KULÜBÜ ETKİNLİĞİ  Şiddet Yasası hemen şimdi!”
 TTB AİLE HEKİMLİĞİ “DR. YELDA ERTÜRK –  Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla sağlıkta şiddete karşı  Hekimler 12 Ekim 2018 Cuma günüOsmangazi Metro istasyonu

 KOL TOPLANTISI SAVAŞIN ŞAHASERLERİ” başlatılan eylem programı kapsamında Türkiye genelinde yürüyüş  önünde toplanıp Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası Çıkarılsın el
                                ilanlarınıhalka dağıttı.
 06 Ekim 2018 09 Ekim 2018 eylemi gerçekleştirildi. Bursa Tabip Odası üyesi hekimler de, sağlıkta
      şiddeti protesto etmek için bir araya gelirken, “Sağlıkta Şiddet
      Yasası” istediklerini bir kez daha dile getirdi. Setbaşı Mahfel önünden
      başlayan protesto yürüyüşü, Heykel’deki Atatürk Anıtı önünde son  TTB EMEKLİ HEKİMLER
      buldu. Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için
      çabaladıkları insanlar tarafından öldürülmeyi kabul etmediklerini  KOL TOPLANTISI
      vurgulayan Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez, “Sağlıkta   13-14 Ekim 2018
      Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlamasından bu yana sağlık
      alanında giderek artan şiddet olayları, artık dayanılmaz bir noktaya  13-14 Ekim 2018 Manisa’da düzenlenen TTB Emekli Hekimler Kol
      geldi. 2005 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Göksel Kalaycı hocamızın bir  Toplantısına Bursa Tabip Odasını temsilen Dr. Ali Erdal Baççıoğlu
      hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan süreçte, bugüne kadar  katıldı.
      12 meslektaşımızı haksız yere uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta
      Dönüşüm Programı’nın yol açtığı çarpıklıkların yarattığı tükenmişlik
      nedeniyle yaşamlarına son verdikleri için kaybettik. Soruyoruz:
      Sağlıkta şiddeti önlemek, teklifimizi dikkate almak ve Sağlıkta Şiddet  TTB İŞÇİ SAĞLIĞI VE
      Yasası’nı çıkarmak için daha kaç hekimin ölmesini bekliyorsunuz? Biz
 Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kol toplantısı 6 Ekim 2018  hekimler buna tahammül etmeyeceğiz!” dedi. İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOL TOPLANTISI
 Cumartesi günü Ankara’da yapıldı. Toplantıya Bursa Tabip Odası Aile      14 Ekim 2018
 Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Ersan Taşcı ve Komisyon Sekreteri Bursa Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesinde 09 Ekim  BORCUNUZ VAR!
 Dr. Şüheda Gül katıldı. Salı günü saat 18:30’da Dr. Yelda Ertürk’ün “Savaşın Şahaserleri”
 konulu sunumunu Bursa Tabip Odasında gerçekleştirdi.
      Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılıncaya ve sağlık alanındaki şiddet
      önleninceye kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Elitez,
 MYRLEİA ANTİK KENTİ  “Prof. Dr. Göksel Kalaycı’ya borcunuz var! Dr. Ali Menekşe’ye borcunuz

 PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI ANKARA KATLİAMI YÜRÜYÜŞÜ var! Dr. Ersin Aslan’a borcunuz var! Dr. Melike Erdem’e borcunuz var!
      Dr. Kamil Furtun’a borcunuz var! Dr. Abdullah Biroğul’a borcunuz var!
 06 Ekim 2018 Dr. Aynur Dağdemir’e borcunuz var! Dr. Hüseyin Ağır’aborcunuz var.
 10 Ekim 2018 Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed
 Myrleia Antik Kenti Platformu tarafından 06 Ekim 2018 Cumartesi  10 Ekim 2018 Çarşamba günü Ankara Katliamının yıl dönümü  Said Berilgen’e borcunuz var! Dr. Engin Karakuş, Dr. Ece Ceyda
 günü yapılan basın açıklamasına Bursa Tabip Odasını temsilen Dr.  nedeniyle Setbaşı’nda düzenlenen yürüyüşe katıldık.  Güdemek ve tıp fakültesi öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu’na borcunuz
 Levent Tufan Kumaş katıldı.  var! Dr. Fikret Hacıosman’a borcunuz var! Bunu kabul etmeyeceğiz! 20 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26